Erreziboen xehetasunak kontsultatzea

Zer da? Zertarako da?

Internet bidez ordain-agirien xehetasunetara sar zaitezke, horiek eskatzera Udalera joan beharrik gabe.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisiko edo juridikok, edo haien legezko ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta.

Ez duzu inolako gako eta pasahitz pertsonalik behar ordainagiria eskuratzeko, behar duzun informazio guztia banketxeak bidaliko dizun 140 karaktereetan iritsiko zaizu eta.

Aurkeztu behar diren agiriak

Ez dagokio.

Non eskatzen da?

    Kostua

    Udalak bere gain hatzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Momentuan.
    • Legezko epea: Berehala.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ez dagokio.

    Legeak eta arauak

    Ez dagokio.

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     Ez dagokio.

      Organo erabakitzailea

      Ez dagokio

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Kontuhartzailetza

      Oharrak

      Honako datu hauek sartuz ikus ditzakezu ordainagiriak:

      • IFZ (Identifikazio Fiskaleko Zenbakia) edo NAN (letra larriz).
      • Banketxeko erreferentzia (datu hau banketxeak bidaltzen du)
      • Dokumentuaren gakoa (datu hau banketxeak bidaltzen du)

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara