Udal Artxiboko dokumentuak kontsultatzea eta/edo kopiak egitea

Zer da? Zertarako da?

Edonor etorri daiteke Udal Artxiboan gordetzen ditugun funtsak kontsultatzera. Betiere dokumentuak kontsultatzeko baimena dago, indarrean dagoen legeriak mugaturiko kasuetan izan ezik.
Kudeatzen ditugun testu-funtsa ezberdinen bilaketa datu basean egin daiteke. Argazki eta bideoen kasuan, momentuz behintzat, Artxibora etorri beharra dago.

Artxiboan gordetako agirien erreprografia artxiboaren baliabideen arabera egiten da. Agirien kopia baldintzatuta egongo da, betiere, agirien kontserbazio-egoeraren arabera eta jabetza intelektualari buruzko araudiaren baldintzak kontuan hartuta. Ezingo dira kontsultatu, inola ere, sarbidea legez mugatuta duten datuak dituzten agiriak. Kopiak korreoz edo e-postaz bidaltzen dira eta horretarako udalak onartutako tasen araberako ordainketa egin behar da.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisiko zein juridiko, betiere identifikatzen bada.

Aurkeztu behar diren agiriak

Non eskatzen da?

     Kostua

     02 - Fotokopiak, inprimaketak, digitalizazioa.
     Dokumentu edo irudia eskaneatzea1,05 €
     Zuri beltzean inprimatutako orria0,15 €
     Koloretan inprimatutako orria0,30 €
     Paper fotografikoarekin inprimatutakoa1,05 €
     CD-DVD1,70 €
     Telefax zerbitzua1,12 €/orriko
     Ziurtatutako kopiak A40,30 €
     Ziurtatutako kopiak A30,50 €
     Ziurtatutako kopiak Mikrofilmetik paperera DIN A40,90 €
     DIN A 40,15 €/bakoitzeko
     DIN A 4 (Gazte informazio zerbitzua ematen dutenek)0,05 €/bakoitzeko
     DIN A 30,25 €/bakoitzeko
     DIN A0 tamainakoak3,60 €/bakoitzeko
     DIN A1 tamainakoak1,80 €/bakoitzeko
     Paper orrian kopia3,60 €/m2
     Poliester orrian kopia10,70 €/m2
     Paper begetalean kopia6,75 €/m2
     Mikrofilmetik paperera DIN A40,65 €

     Kopiak eskatuz gero, indarrean dagoen ordenantzaren araberako tasak ordaindu beharko dira (Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza,c epigrafean adierazten direnak).

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Astebete.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Baiespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso
     • Artxiboan eskaera aztertu: eskatutako materialaren egoera, jabetza intelektualari buruzko araudiaren baldintzak eta datu-pertsonalen babesaren baldintzak
     • Erabiltzaileari erantzuna eman
     • Kopiak eskatzen direnean, aurrekontua eman, eta ordaindutakoan egingo dira kopiak

      Organo erabakitzailea

      Ez dagokio

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Artxiboa

      Oharrak

      Kontsulta beti artxiboko kontsulta-gelan egin behar da; ez dago dokumentu horiek mailegatzeko aukerarik.

      Udal Artxiboaren zerbitzuen eta funtsen inguruko informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Udal Artxiboko web orria

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara