Agiriak eta ziurtagiriak: Agiriak konpultsatzea

Zer da? Zertarako da?

Erregistroko funtzionarioak bi dokumentu konpultsatuko ditu (jatorrizkoa eta kopia), azken hau bestearekin bat datorrela egiaztatzeko, eta kopia zigilatuko du. Bakarrik konpultsatuko dira Bergarako Udalean administrazio-espediente baten zati izango diren dokumentuak. Inoiz ez dira konpultsatuko Bergarako Udalean eraginik izango ez duten dokumentuak.

Nork eska dezake?

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok.

Aurkeztu behar diren agiriak

Jatorrizko dokumentua.

Non eskatzen da?

       Kostua

       05 - Dokumentuen konpultsak
       30.kopia arte (6 lehenak dohain)0,25 €/orriko
       31.kopiatik aurrera0,35 €/orriko

       02 - Fotokopiak, inprimaketak, digitalizazioa.
       Dokumentu edo irudia eskaneatzea1,05 €
       Zuri beltzean inprimatutako orria0,15 €
       Koloretan inprimatutako orria0,30 €
       Paper fotografikoarekin inprimatutakoa1,05 €
       CD-DVD1,70 €
       Telefax zerbitzua1,12 €/orriko
       Ziurtatutako kopiak A40,30 €
       Ziurtatutako kopiak A30,50 €
       Ziurtatutako kopiak Mikrofilmetik paperera DIN A40,90 €
       DIN A 40,15 €/bakoitzeko
       DIN A 4 (Gazte informazio zerbitzua ematen dutenek)0,05 €/bakoitzeko
       DIN A 30,25 €/bakoitzeko
       DIN A0 tamainakoak3,60 €/bakoitzeko
       DIN A1 tamainakoak1,80 €/bakoitzeko
       Paper orrian kopia3,60 €/m2
       Poliester orrian kopia10,70 €/m2
       Paper begetalean kopia6,75 €/m2
       Mikrofilmetik paperera DIN A40,65 €

       Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera (Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza), C epigrafea

       Erabakitzeko epea

       • Legezko epea: Ez dagokio.

       Legeak eta arauak

       Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

       • Originala eta kopia erkatu, zigilua eman, sinatu eta eskatzaileari dena bueltatu.

       Organo erabakitzailea

       Ez dagokio

       Izapidetze honen ardura duen departamentua

       Bergarako Udala - Idazkaritza

       Oharrak

       Datu pertsonalen babesa

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

       Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

       Bergarako Udala

       San Martin Agirre plaza, 1

       20570 Bergara