Udalak emandako agiriak on-line egiaztatzea

Zer da? Zertarako da?

Norbere izenean eta digitalki Udalak sortu edo/eta sinatu dituen dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko: errolda ziurtagiriak, ordainagiriak, eta abar.

Horretarako IFZ/NANaren zenbakia eta dokumentuan agertzen den kodea sartu behar dira.

Jatorrizko dokumentuaren kopia bat ikusiko da, IZENPE erakunde ziurtatatzaileak bermatutako Sinadura Digital Korporatiboarekin.

Nork eska dezake?

18 urtetik gorako edonork.

Aurkeztu behar diren agiriak

Ez dagokio

Non eskatzen da?

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Momentuan.
    • Legezko epea: Ez dagokio.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ez dagokio.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    1. Zerbitzu Telematikoetan identifikatu.
    2. Dokumentuaren kodea sartu.
    3. Dokumentua egiaztatu eta kontsultatu.

     Organo erabakitzailea

     Ez dagokio

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Idazkaritza

     Oharrak

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara