Zabor-edukiontzietarako txartelaren eskaera

Zer da? Zertarako da?

Zaborra uzteko edukiontziak irekitzen dituen txartela eskatzea

Nork eska dezake?

Etxebizitzak: bizikidetza-unitateko edozeinek

Komertzioak: jardueraren titularrak

Aurkeztu behar diren agiriak

Nortasun agiria

Non eskatzen da?

       Kostua

       Lehenengo txartela dohainik da.

       Hurrengo txartel-kopiak 2 eurotan kobratuko dira.

       Erabakitzeko epea

       • Aurreikusitako epea: Momentuan.

       Legeak eta arauak

       Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

       Txartela une berean ematen da.
       Jasotzeko unean adieraziko da zein edukiontzi dagokion.

        Organo erabakitzailea

        Ez dagokio

        Izapidetze honen ardura duen departamentua

        Bergarako Udala - Kontuhartzailetza

        Oharrak

        Txartel bakoitzak leku bakarreko mota bakoitzeko edukiontzi bakarra zabaltzen du.

        Datu pertsonalen babesa

        Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

        Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

        Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

        Bergarako Udala

        San Martin Agirre plaza, 1

        20570 Bergara