Herriko ikastetxeentzako diru-laguntzak, eskolaz kanpo euskara-indargarriak antolatzeko.

Zer da? Zertarako da?

Herriko ikastetxeentzako diru-laguntzak, euskara-maila apaleko umeentzat eskolaz kanpoko errefortzu-saioak bidera ditzaten.

Eskaera aurkezteko epea: ikasturte bakoitzaren hasieran, urriaren 15a baino lehen. Lagunduko diren jarduerak ikasturte horretan zehar eskainiko direnak dira.

Laguntza bi zatitan ordainduko da: %60 laguntza onartutakoan eta %40 ikasturte amaieran, jardueraren memoria onartu ondoren. Memoria uztailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko da.

Nork eska dezake?

Bergarako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Antolatutako jardueraren berri zehatza azalduko duen txostena; besteak beste, honakoak jasoko dituena: errefortzuetan parte hartuko duten umeen kopurua eta eskola-maila, sortuko diren taldeak, egutegia, bideratuko diren jarduerak, aurrekontua, etab.
 • Betebehar fiskaletan eta Gizarte-segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Euskara departamentua
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1 - 1. 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1250

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Euskara.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena interesatuei (albokoei).
    • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Euskara

    Oharrak

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

    Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara