Kirol elkarteentzako urteroko dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Egoitza Bergaran duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateei zuzendutako udal dirulaguntzak.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu.

Ikus: http://www.bergara.eus/eu/herritarren-zerbitzura-dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Bergaran egoitza duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Jarduera-programa.
 • Izaera bereziko edo/eta noizean behingo kirol jarduerak antolatzeko orria.
 • Aurrekontua, gastuen eta diru-sarreren zerrenda xehe sailkatuta.
 • Dagokion federazioak emandako ziurtagiria, non jasoko den federazio-lizentzia duten kirolarien eta teknikarien zerrenda, eta haien maila, sexu eta erroldatua dagoen herria bereizturik.
 • Eskola-kirolean dituzten kirolarien kopurua, maila eta sexua bereizturik.
 • Kirol-entitatearen bazkide-kopurua eta hilero edo urtero ordaintzen duten kuotaren zenbatekoa.
 • Diru-kitapena sinatua, egindako gastuak eta diru-sarrerak xehe zehazturik.
 • Udalari baimenik eman ezean:
  • Ogasunekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria.
  • Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiri ofiziala.

Non eskatzen da?

    ARGIBIDE GEHIAGO:
   • Agorrosin
    Agorrosin kirolgunea
    Boni Laskurain 19 20570 BERGARA
    943 779 095

   Kostua

   Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

   Erabakitzeko epea

   • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
   • Legezko epea: Bi hilabete.
   • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

   Legeak eta arauak

   Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

   • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
   • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzeko ardura duen departamentuari bideratu.
   • Teknikariaren txostena, kirola.
   • Batzordearen onarpena.
   • Ebazpena, Alkatetzaren Dekretua.
   • Eskatzaileari jakinarazpena.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Kirolak

    Oharrak

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara