Egoitza: Bazterketa-arriskuan daudenentzat

Zer da? Zertarako da?

Bizikidetza-zentroak dira, bazterkeria-egoeran dauden eta pertsonalki, sozialki eta harremanei dagokienez narriadura larriak dituzten pertsonei ostatu-zerbitzu bat eskaintzera bideratuak.

Gizarteratzera bideratutako esku-hartzeak egitera zuzenduta daude, kasuaren arabera intentsitate ertaineko edo handiko laguntzekin. Diziplina anitzeko profesional talde baten laguntza dute, ongizate fisikoa, psikologikoa eta soziala xede duen arreta eskaintzeko.

Hurrengo zerbitzu motak daude:

- Egoera kronifikatua eta narriadura pertsonala duten pertsonentzako egoitza-zentroak: pertsona horiek egonaldi luzeko zerbitzu bat behar dute, gizarteratzea eta esku-hartze erritmo geldoa konbinatzen dituen ikuspegiarekin.

- Gizarteratzeko egoitza-zentroak: egonaldi ertain edo luzekoak dira, erabiltzaileak gizarteratzeko eta bizimodu normalizatuan pixkanaka sartzeko xedez beren gaitasunak eta trebetasun pertsonalak eta harremanetarakoak hobetzera bideratutako laguntza eskaintzen dutenak.

Laguntza hau Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen du.

Nork eska dezake?

- Bergaran erroldatuta dauden eta 18 eta 64 urte bitarte duten pertsonek.

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuta egotea eskaera-data baino 6 hilabete lehenagotik, eta bertan izatea legezko, eta benetako, bizilekua. Salbuespen gisa, eskaera-data baino gutxienez 6 hilabete lehenagotik Gipuzkoako
gizartean errotuta daudela frogatzen dutenak legezko bizilekuaren eskakizuna betetzetik salbuetsita geratu ahal izango dira.

- Baliabidearen premia justifikatzeko adinako gizarte-bazterketa jasatea, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresnan zehaztutakoaren arabera.


- Profesionalek gidatutako esku-hartze sozialak eta gizarte eta hezkuntza arlokoak onartzeko gai izatea; eta gizarteratzeko prozesua egin ahal izateko baliabide pertsonalak izatea.


- Osasun-egoerari dagokionez, osasun-erakundeetan asistentzia etengabe edo ziklikoaren beharrik ez izatea, eta baliabideetan osasun publikoko neurririk hartu behar ez izatea. Salbuespen gisa, baliabideak eskuratu ahal izango dituzte gaixotasun kroniko edo adikziozkoak dituztenek, baldin eta eskaera egiten duten unean gainbegiratuta badaude eta arazoa gainditzeko prozesu positibo, iraunkor eta egiaztagarri batean.

- Autonomia pertsonalari dagokionez, hirugarren pertsona baten beharrik ez izatea eguneroko bizitzako eginkizunetarako.

- Gizarteratzeko prozesu bat egitea eragozten duen buru gaixotasunik ez edukitzea, betiere Foru Aldundiak egindako gizarteratzeko ostatu orientaziorako baremoaren arabera neurtuta.

- Baliabideko elkarbizitza asalda dezakeen portaera nahasmendu larririk ez izatea, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresnaren arabera neurtua.

Aurkeztu behar diren agiriak

- NAN, pasaportea edo eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko beste agiriren bat.
- Mediku-txostena, hala badagokio.
- Horrelakorik balu, desgaitasunaren balorazioa eta/edo mendekotasun-egoeraren balorazioa.
- Gizarte bazterketaren mailaren balorazioa, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresnan zehaztutakoaren arabera.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hiru hilabete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentura bidaltzea.
    • Eskatzaileak Foru Aldundiaren ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Gipuzkoako Foru Aldundia

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Baliabidea lortzearen aldeko ebazpena itxarote zerrendari lotua egon daiteke .

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara