Kotizazio gabeko pentsioak

Zer da? Zertarako da?

Hileroko laguntza ekonomikoa, errenta edo sarrerarik ez duten pertsonentzat, nahiz eta inoiz ez duten kotizatu, edo ez nahikoa behintzat.

Bi mota daude:

- Erretiroa

- Desgaitasuna

Laguntza hau Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen du.

Nork eska dezake?

Baldintza orokorrak:
- Bergaran erroldatuta egotea.
- Familia-unitateak nahiko baliabide ekonomiko ez izatea.

Desgaitasun pentsioa:
- Eskaeraren egunean, 18 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago izatea.
- Espainiako lurraldean legezko bizilekua izatea, gutxienez bost urtez, eta horietatik bi segidakoak eta pentsioa eskatu aurre-aurrekoak izatea.
- Gutxienez % 65eko desgaitasuna izatea (organo eskudunak aitortua).

Erretiro pentsioa:
- Gutxienez 65 urte edukitzea

- Legez Espainiako lurraldean bizitzea eta 10 urtez hor bizi izatea 16 urte zituenetik pentsioa eskatzen hasi bitartean. Horietatik bik segidakoak izan behar dute eta kotizatu gabeko erretiro pentsioaren eskaeraren aurre-aurrekoak.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatzailearen egoera eta/edo familia egoera egiaztatzeko dokumentuak, eta bizikidetza-unitate independentearen egiaztagiria: NAN, familia-liburua, izatezko bikoteen erregistroa, banantzeari edo dibortziatzeari buruzko epaia…


- Egoera ekonomikoa egiaztatzeko dokumentuak (diru-sarrerak eta ondarea): nominak, PFEZren aitorpena, pentsioen egiaztagiria, erakundeen diru-laguntzen egiaztagiria, bankuetako saldo eta mugimenduak, ondasunen egiaztagiria…


-Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk.

- Eskatzaileak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk, eskaera arrazoitze aldera.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentura bidaltzea.
    • Eskatzaileak Foru Aldundiaren ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Gipuzkoako Foru Aldundia

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

    Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara