Genero indarkeriaren biktimentzako dirulaguntza.

Zer da? Zertarako da?

Ordainketa bakarreko dirulaguntza hau genero-indarkeriaren (bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako genero-indarkeria) biktima diren emakumeei zuzenduta dago.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntza jasotzeko eskubidea bermatzea, haien gizarteratzea errazteko, betiere errenta-maila jakin batean kokatzen baldin badira eta adinagatik edo prestakuntza edo espezializazio faltagatik edo gizarte arloko beste arrazoi batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko.

Nork eska dezake?

Diru-laguntza honen onuradun izan daitezke emakumeak, adin nagusikoak zein adingabe emantzipatuak, betiere diru-laguntza eskatzen duten egunean honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

 • Eskaera egiten den momentuan Bergaran erroldatuta egon eta eskaera egin aurretiko azken 6 hilabeteetan Euskal Autonomi Erkidegoan erroldatuta egotea.
 • Genero-indarkeriaren egoeraren egiaztagiria indarrean aurkeztea, eta babesteko neurriak indarrean sartzen direnetik laguntza-eskabidea aurkezten den egunera bitartean ez da urtebete baino gehiagoko tartea izango.
 • Lehendik ere laguntza honen onuradun ez izatea, ez Euskal Autonomia Erkidegoan ez Estatuko beste ezein erkidegotan.
 • Erasotzailearekin ez bizitzea, eta harekin bikote-harremanik ez izatea.
 • Laguntza erabiltzea diru-sarrerarik ez izatearen egoera behin-behinean arintzeko, erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko balioko dioten bizirauteko gutxieneko baliabideak lortuz.
 • Enplegurik ez izatea.
 • Indarrean dagoen lanbideen arteko gutxieneko soldataren % 75etik gorako errentarik ez izatea (hilabeteko zenbaketan), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan izan gabe, betiere aginduaren 5. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio- edo zigor-arloko zehapen baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.
 • Egunean egotea indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzean.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren web orrian. ( Egin klik pantailaren ezkerraldeko "Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea"n )

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Momentuan.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Baiespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera bidaltzea.
    • Eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Eusko Jaurlaritza

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Urgentziak: 112 edo 943-224411 (Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbitzua eta harrera-zentroa, urte osoan eguneko 24 orduetan)

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara