Genero indarkeriaren biktimentzako diru-laguntza.

Zer da? Zertarako da?

Ordainketa bakarreko diru-laguntza hau genero-indarkeriaren (bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako genero-indarkeria) biktima diren emakumeei zuzenduta dago.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntza jasotzeko eskubidea bermatzea, haien gizarteratzea errazteko, betiere errenta-maila jakin batean kokatzen baldin badira eta adinagatik edo prestakuntza edo espezializazio faltagatik edo gizarte arloko beste arrazoi batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko.

Nork eska dezake?

Diru-laguntza honen onuradun izan daitezke emakumeak, adin nagusikoak zein adingabe emantzipatuak, betiere diru-laguntza eskatzen duten egunean honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

 • Eskaera egiten den momentuan Bergaran erroldatuta egon eta eskaera egin aurretiko azken 6 hilabeteetan Euskal Autonomi Erkidegoan erroldatuta egotea.
 • Genero-indarkeriaren egoeraren egiaztagiria indarrean aurkeztea, eta babesteko neurriak indarrean sartzen direnetik laguntza-eskabidea aurkezten den egunera bitartean ez da urtebete baino gehiagoko tartea izango.
 • Lehendik ere laguntza honen onuradun ez izatea, ez Euskal Autonomia Erkidegoan ez Estatuko beste ezein erkidegotan.
 • Erasotzailearekin ez bizitzea, eta harekin bikote-harremanik ez izatea.
 • Laguntza erabiltzea diru-sarrerarik ez izatearen egoera behin-behinean arintzeko, erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko balioko dioten bizirauteko gutxieneko baliabideak lortuz.
 • Enplegurik ez izatea.
 • Indarrean dagoen lanbideen arteko gutxieneko soldataren % 75etik gorako errentarik ez izatea (hilabeteko zenbaketan), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan izan gabe, betiere aginduaren 5. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio- edo zigor-arloko zehapen baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.
 • Egunean egotea indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzean.

Aurkeztu behar diren agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren web orrian. ( Egin klik pantailaren ezkerraldeko "Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea"n )

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Momentuan.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Baiespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera bidaltzea.
    • Eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Eusko Jaurlaritza

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Urgentziak: 112 edo 943-224411 (Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbitzua eta harrera-zentroa, urte osoan eguneko 24 orduetan)

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

    Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara