Aldi baterako egoitza: mendekotasuna duten pertsona nagusientzat, desgaitasuna eta buruko gaixotasuna dutenentzat

Zer da? Zertarako da?

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak (adineko pertsona izan daiteke, desgaitasuna edo gaixotasun mentala duena) bere ingurunean behar duen arreta osoa bermatu ahal izateko zerbitzua da.

Zerbitzuaren helburuak dira:

 • Familiartekoen edota pertsona zaintzaileen atseden-premiei erantzutea.
 • Laguntza-premian dagoen pertsonaren zainketa arriskuan jar dezaketen gorabehera orori aurre hartzea (zaintzailearen gaixotasuna, desagerpena... ).

Eskaera hau Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen du.

Nork eska dezake?

Betekizun orokorrak:

 • Eskaria egiten den momentuan Bergaran erroldatuta egotea.
 • Erabiltzailearen mendekotasuna aitortuta egotea.
 • Aldeko orientazio-txostena izatea, eta hark zehaztuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitutako baliabidearen egokitasuna zer-nolakoa den.
 • Apirilaren 21eko 12/2015 Foru Dekretuaren 7. artikuluan araututako ezohiko egoerak.
 • Sartzeko behar den adina izatea:
  • Nagusientzako egoitza-zerbitzuak: 65 urte izatea edota eskaria aurkezten den urtean egitea, edo 60 urte desgaitasuna duten pertsonek.
  • Egoitza-zerbitzuak desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzat: 18 urte edo gehiago eta 64 urte baino gutxiago izatea eskaria aurkeztu den datan.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskabide espezifikoa, datak zehaztuz
 • Eskatzailearen eta, hala dagokionean, eskatzen den baliabidean sartu ahal izatera begira konputatzen diren familia-unitateko beste kideen nortasuna frogatzen duen dokumentu ofiziala.
 • Hala dagokionean, ordezkaritza legala, ordezkaritza borondatezkoa edo izatezko zaintza egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Aurretiazko baimen judiziala edo hori eskatu izanaren frogagiria, ustezko desgaitasuna den kasuetan.
 • Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jo ditzakeen dokumentuak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Zerbitzuaren kostua Foru Aldundiak eta erabiltzaileek partekatzen dute. Azken hauek ordaindu beharreko diru-kopurua beren egoera ekonomikoaren araberakoa izango da.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentura bidaltzea.
    • Eskatzaileak Foru Aldundiaren ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Gipuzkoako Foru Aldundia

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Zerbitzu honen prestazioak itxarote-zerrenda izan dezake.

    Egonaldia lortzeko eskaerak bi fase ditu:

    • Urtean behin egonaldi-programan sartzeko eskaera egin behar da eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu behar du
    • Behin programan onartuta, urte naturalean egin nahi dituzun egonaldi zehatzak eskatu behar dira. Urtean gehienez 30 egun dira, behar bezala justifikatutako salbuespen kasuetan izan ezik; azken hauetan egonaldia luzatu ahal izango da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara