Aldi baterako egoitza: mendekotasuna duten pertsona nagusientzat, desgaitasuna eta buruko gaixotasuna dutenentzat

Zer da? Zertarako da?

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak (adineko pertsona izan daiteke, desgaitasuna edo gaixotasun mentala duena) bere ingurunean behar duen arreta osoa bermatu ahal izateko zerbitzua da.

Zerbitzuaren helburuak dira:

 • Familiartekoen edota pertsona zaintzaileen atseden-premiei erantzutea.
 • Laguntza-premian dagoen pertsonaren zainketa arriskuan jar dezaketen gorabehera orori aurre hartzea (zaintzailearen gaixotasuna, desagerpena... ).

Eskaera hau Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen du.

Nork eska dezake?

Betekizun orokorrak:

 • Eskaria egiten den momentuan Bergaran erroldatuta egotea.
 • Erabiltzailearen mendekotasuna aitortuta egotea.
 • Aldeko orientazio-txostena izatea, eta hark zehaztuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak esleitutako baliabidearen egokitasuna zer-nolakoa den.
 • Apirilaren 21eko 12/2015 Foru Dekretuaren 7. artikuluan araututako ezohiko egoerak.
 • Sartzeko behar den adina izatea:
  • Nagusientzako egoitza-zerbitzuak: 65 urte izatea edota eskaria aurkezten den urtean egitea, edo 60 urte desgaitasuna duten pertsonek.
  • Egoitza-zerbitzuak desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzat: 18 urte edo gehiago eta 64 urte baino gutxiago izatea eskaria aurkeztu den datan.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskabide espezifikoa, datak zehaztuz
 • Eskatzailearen eta, hala dagokionean, eskatzen den baliabidean sartu ahal izatera begira konputatzen diren familia-unitateko beste kideen nortasuna frogatzen duen dokumentu ofiziala.
 • Hala dagokionean, ordezkaritza legala, ordezkaritza borondatezkoa edo izatezko zaintza egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Aurretiazko baimen judiziala edo hori eskatu izanaren frogagiria, ustezko desgaitasuna den kasuetan.
 • Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jo ditzakeen dokumentuak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Zerbitzuaren kostua Foru Aldundiak eta erabiltzaileek partekatzen dute. Azken hauek ordaindu beharreko diru-kopurua beren egoera ekonomikoaren araberakoa izango da.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentura bidaltzea.
    • Eskatzaileak Foru Aldundiaren ebazpena etxean jasoko du.

    Organo erabakitzailea

    Gipuzkoako Foru Aldundia

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

    Oharrak

    Zerbitzu honen prestazioak itxarote-zerrenda izan dezake.

    Egonaldia lortzeko eskaerak bi fase ditu:

    • Urtean behin egonaldi-programan sartzeko eskaera egin behar da eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu behar du
    • Behin programan onartuta, urte naturalean egin nahi dituzun egonaldi zehatzak eskatu behar dira. Urtean gehienez 30 egun dira, behar bezala justifikatutako salbuespen kasuetan izan ezik; azken hauetan egonaldia luzatu ahal izango da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

    Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara