Herriko ikastetxeei dirulaguntza, "Gu ere bertsotan" programa bideratzeko.

Zer da? Zertarako da?

Herriko ikastetxeei dirulaguntzak, eskola-orduetan "Gu ere bertsotan" programa bidera dezaten.


Eskaera aurkezteko epea: ikasturte bakoitzaren hasieran, urriaren 15a baino lehen. Lagunduko diren jarduerak ikasturte horretan zehar eskainiko direnak dira.
Laguntza bi zatitan ordainduko da: %60 laguntza onartutakoan eta %40 ikasturte amaieran, jardueraren memoria onartu ondoren. Memoria uztailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko da.

Nork eska dezake?

Bergarako Lehen Hezkuntzako ikastetxeek.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Antolatutako jardueraren berri azalduko duen txostena, besteak beste, honakoak jasoko dituena: jardueran parte hartuko duten ikastaldeak eta ume-kopurua, egutegia, aurrekontua, etc...
 • Betebehar fiskaletan eta Gizarte-segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak

Non eskatzen da?

  Postaz:
 • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
  San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
  010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
  943 779 163

  Kostua

  Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

  Erabakitzeko epea

  • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
  • Legezko epea: Hiru hilabete.
  • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

  Legeak eta arauak

  Gehienez ere, kostuaren %65eko laguntza emango da.

  Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

  • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
  • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
  • Teknikariaren txostena, Euskara.
  • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
  • Jakinarazpena interesatuei (albokoei).
  • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

  Organo erabakitzailea

  Alkatea

  Izapidetze honen ardura duen departamentua

  Bergarako Udala - Euskara

  Oharrak

  Datu pertsonalen babesa

  Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

  Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

  Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

  Bergarako Udala

  San Martin Agirre plaza, 1

  20570 Bergara