Zabalkunde publikoko testuen zuzenketa eta itzulpena

Zer da? Zertarako da?

Zabalkunde publikokoak edo behin eta berriz erabiltzekoak diren euskarazko testuak zuzentzea edo gaztelaniatik euskarara itzultzea, euskararen erabilera sustatzeko.

Itzuliko diren testuak, beraz, hauetarikoak izango dira: kartelak, errotuluak, publizitate-orriak, inprimakiak, material-zerrendak, fakturak, menuak... Aldiz, ez dira, adibidez, itzuliko elkarte edo talde pribatuen aktak.

Ikus udal webgunean zuzenketa eta itzulpen zerbitzua eskaintzeko baldintzak.

Nork eska dezake?

Zabalkunde publikoko euskarazko idatziak sortu nahi dituen Bergarako edozein entitate pribatu edo herritarrek.

Aurkeztu behar diren agiriak

Zuzendu edo itzuli beharreko dokumentua, formatu digitalean.

Non eskatzen da?

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Euskara departamentua
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1 - 1. 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1250

    Eskaerak zuzenean Euskara Zerbitzura bideratu behar dira zuzendu edo itzuli beharreko testua formatu digitalean helbide honetara bidaliaz: euskara@bergara.eus

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    Legeak eta arauak

    Ez dagokio.

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     Eskaera jaso ondoren, Euskara Zerbizuak eskatzaileari adieraziko dio lana egin ahal izango dion eta zein epetan egin ahal izango dion.

     Itzuli eta zuzendutako testua ere emailez itzuliko zaio.

      Organo erabakitzailea

      Ez dagokio

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Euskara

      Oharrak

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara