Kirol elkarteentzako urteroko diru-laguntzak

Zer da? Zertarako da?

Egoitza Bergaran duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateei zuzendutako udal diru-laguntzak.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu.

Ikus: http://www.bergara.eus/eu/herritarren-zerbitzura-dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Bergaran egoitza duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Jarduera-programa.
 • Izaera bereziko edo/eta noizean behingo kirol jarduerak antolatzeko orria.
 • Aurrekontua, gastuen eta diru-sarreren zerrenda xehe sailkatuta.
 • Dagokion federazioak emandako ziurtagiria, non jasoko den federazio-lizentzia duten kirolarien eta teknikarien zerrenda, eta haien maila, sexu eta erroldatua dagoen herria bereizturik.
 • Eskola-kirolean dituzten kirolarien kopurua, maila eta sexua bereizturik.
 • Kirol-entitatearen bazkide-kopurua eta hilero edo urtero ordaintzen duten kuotaren zenbatekoa.
 • Diru-kitapena sinatua, egindako gastuak eta diru-sarrerak xehe zehazturik.
 • Udalari baimenik eman ezean:
  • Ogasunekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria.
  • Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiri ofiziala.

Non eskatzen da?

    ARGIBIDE GEHIAGO:
   • Agorrosin
    Agorrosin kirolgunea
    Boni Laskurain 19 20570 BERGARA
    943 779 095

   Kostua

   Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

   Erabakitzeko epea

   • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
   • Legezko epea: Bi hilabete.
   • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

   Legeak eta arauak

   Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

   • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
   • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzeko ardura duen departamentuari bideratu.
   • Teknikariaren txostena, kirola.
   • Batzordearen onarpena.
   • Ebazpena, Alkatetzaren Dekretua.
   • Eskatzaileari jakinarazpena.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Kirolak

    Oharrak

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

    Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara