Agorrosingo abonuak: altak eta bajak

Zer da? Zertarako da?

Agorrosingo kiroldegira sartu eta erabiltzeko alta edo baja eskaerak.

Nork eska dezake?

Edozein helduk edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Tarifa sozialetan: diru-laguntzen onuraduna izanaren egiaztagiria (DSBL edo GLL).
 • Ikasleak: indarrean dagoen ikasturteko matrikularen kopia.
 • Familia monoparentalak: eskatzailea semealabekin erroldatuta egon beharko du.

Non eskatzen da?

      ARGIBIDE GEHIAGO:
     • Agorrosin
      Agorrosin kirolgunea
      Boni Laskurain 19 20570 BERGARA
      943 779 095

     Kostua

     Udalak onartutako ordenantza fiskalaren arabera: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea. K epigrafea.

     http://www.bergarakirola.eus/taris.php?tipcuo=0

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Momentuan.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Baiespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, zigilatu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Abonatuen identifikazio tresnak sortzea: argazkia, hatz-marka, etab.
     • Dagokion aplikazio informatikoan alta/baja eman.

     Organo erabakitzailea

     Ez dagokio

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Kirolak

     Oharrak

     • Alta emateko eragina berehalakoa da.
     • Alta eman baino lehen, bazkidegaiak erreziboren bat ordaintzeke ba ote duen egiaztatzen da. Horrela balitz, ezingo luke inolako zerbitzurik kontratatu.
     • Bajak eragina izango du baja eskatu eta hurrengo hilabetetik aurrera, betiere hilaren 25a baino lehen eskatzen bada.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara