Herriko ikastetxeei zuzendutako diru-laguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako haur eta gazteen heziketan lagungarri izan dadin, herriko ikastetxeen jardueran lagundu eta izaera hezitzailea duten ekintzak sustatzeko diru-laguntza.

Nork eska dezake?

Bergarako irabazi asmorik gabeko ikastetxeei zuzendutako diru-laguntza.

Maila hauetariko bat/batzuk eskaini behar dituzte: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa zikloak.

Aurkeztu behar diren agiriak

1) Zinpeko aitorpena, beste erakunde eta organismo batzuei eskatutako zein jadanik jasotako diru-laguntzei buruzkoa eta
jarduera edo programa burutzeko lorturiko beste diru-sarrerei buruzkoa.
2) Zinpeko aitorpena, non adieraziko den azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan adierazitako diru-laguntzak jasotzeko debeku-egoeretako batean ere ez dagoela.
3) Zinpeko aitorpena, ikastetxean ikasturte horren hasieran matrikulatutako ikasle-kopuruaren gainekoa.
4) Diruz laguntzea nahi den proiektu / inbertsio bakoitzeko:

 • Deskribapena (helburuak, hartzaile-kopurua, noiz eta nola egingo den).
 • Diru-sarreren eta gastuen aurrekontu desglosatua. Hor azaldu beharko dira, diru-laguntzez gain, programa / inbertsioa aurrera eramateagatik lortutako berezko diru-sarrerak desglosatuta.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Lau hilabete
    • Legezko epea: Lau hilabete
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Hezkuntza eta Gaztedia.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Hezkuntza, Berrikuntza, eta ekintzailetasuna.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Hezkuntza eta Gazteria

    Oharrak

    -Eskaerak otsailaren 1etik martxoaren 1era bitartean egin daitezke.

    -Justifikazioak irailaren 28a baino lehen egin daitezke.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara