Izen-ematea Udaleku Irekietan

Zer da? Zertarako da?

2 - 12 urte bitarteko haurrei, uztailean, goizeko 10:00etatik 13:00etara eskaintzen zaien asialdi zerbitzu euskaldun eta hezitzailea.

Eskaintza hau Bergaran, Osintxun eta Angiozarren dago.

Nork eska dezake?

2 eta 12 urte bitarteko haurren guraso edo legezko tutoreak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Ordainketa egin izanaren bankuko ziurtagiria.
 • Guraso edo legezko tutorearen NAN.
 • Haurraren Osakidetzako txartela.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Indarrean dagoen ordenantzaren arabera: Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea, A epigrafea

    Erabakitzeko epea

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Hezkuntza eta Gaztedia.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Hezkuntza eta Gazteria

    Oharrak

    -Aurreikusitakoa baino eskaera handiagoa balego, zozketa egingo litzateke.

    -Zozketa egin beharko balitz, Bergaran erroldatutako umeek lehentasuna dute erroldatu gabekoen aurrean.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan.

    Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

    Bergarako Udala
    San Martin Agirre plaza, 1
    20570 Bergara.