Kultur talde eta elkarteei euren jarduerak aurrera eramateko diru-laguntzak

Zer da? Zertarako da?

Irabazi asmorik gabeko Bergarako kultur elkarteei urteko programak finantzatzeko diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu.

Ikus: http://www.bergara.eus/eu/herritarren-zerbitzura-dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Diru-laguntza hauek jaso ahal izango dituzte deialdi honetan zehaztutako alorrean kultur ekintzak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteek, betiere egoitza eta jarduteko esparrua Bergaran izanik.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Justifikatzeko memoria
 • Gastuen zerrenda sailkatua (I. eranskina)
 • Beste diru-laguntzen edo diru-sarreren zerrenda (II. eranskina)
 • Sarreren eta gastuen balantzea
 • Jardueren dokumentazio grafikoa
 • Aurrekontuarekiko desbideratze garrantzitsuenak
 • Udalari egiaztatzeko baimenik eman ezean:
  • Ogasunekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria
  • Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiri ofiziala

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Kultura departamentua
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1080

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Kultura.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Kultura

    Oharrak

    Eskaerak egiteko urteko epea deialdi bakoitzean zehazten da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara