Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan alta ematea eta autolikidazioa egitea

Zer da? Zertarako da?

Lehen aldiz erositako ibilgailuaren gaineko zergan alta ematea eta autolikidazioa egitea. Ibilgailua Trafiko Buruzagitzan matrikulatu aurretik ordaindu behar da. Era berean, aldi batez bajan egon diren ibilgailuei alta eman zaienean ere egin behar da.

Nork eska dezake?

Edozein pertsona fisiko edo juridikok edo haren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

Aurkeztu behar diren agiriak

Identifikazio-agiriak:
1.Eskatzailearen NAN, AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia) edo pasaportea.
2.Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
Ibilgailuaren fitxa teknikoa.

Erreziboak helbideratzea nahi izanez gero, "Banketxe-bidez
helbideratzea" inprimakia (F0047) bete beharko da.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Kontuhartzailetza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1040

    Kostua

    Indarrean dagoen udal ordenantzaren arabera (Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala)

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Momentuan.
    • Legezko epea: Ibilgailua matrikulatu baino lehen.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ez dagokio.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera aztertu eta, horrela badagokio, autolikidazioa egin.
    • Autolikidazioa kobratu.
    • Dokumentazioa Errenta sailera bideratzea, geroago autolikidazioa berrikusi egin behar du eta.

    Organo erabakitzailea

    Ez dagokio

    Legeak agintzen du ibilgailuaren titularraren udalerrian ordainduko dela zerga.

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Kontuhartzailetza

    Oharrak

    1. Ibilgailuaren zerga hurrengo urteetarako helbideratu daiteke, helbideratzeko eredua betez (ikusi PR0048 prozedura, "Erreziboen ordainketa helbideratzea").

    2. Errenta Sailak egindako berrikuspenaren ondorioz, beste likidazio berri bat sor daiteke.

    3. Udal-zergan alta ematea da; ibilgailuaren alta, berriz, Trafiko Zuzendaritzan egiten da.

    4. Legeak dio ibilgailuaren titularra bizi den udalerrian ordaindu behar dela.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara