Norberaren izenean dauden isunak kontsultatzea eta, nahi izanez gero, ordaintzea

Zer da? Zertarako da?

Bergarako udalerrian trafiko-arauak hautsi izanagatik jarritako isunak ordaintzea, edo denboraz mugatutako aparkamenduaren (TAO) udal ordenantzaren aurkako salaketak ordaintzea.

Ordaintzeko epeak hauek dira:

Momentuan jakinarazita:
20 egun natural % 50eko deskontuarekin ordaintzeko.

Geroago jakinarazita:

20 egun natural % 50eko deskontuarekin ordaintzeko.

Isuna ordaintzen bada, zigor-prozedura amaitu egingo da honako ondorio hauekin:

a) Zehapenaren % 50eko murrizketa.

b) Alegazioak egiteari uko egiten zaio. Egiten badira, ez-aurkeztutzat joko dira.

c) Prozedura amaitzea, esanbidezko ebazpenaren beharrik izan gabe, ordainketa egiten den egunean.

d) Administrazio-bidea amaitzea, eta errekurtsoa bakarrik administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenan jar daiteke.

e) Administrazioarekiko auzia jartzeko 2 hilabeteko epea dago, ordainketa egiten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

f) Zehapena administrazio-bidean irmoa izango da ordainketa egiten den unetik, eta eragin osoak biharamunetik izango ditu.

g) Zehapena ez da aurrekari gisa jasoko Trafikoko Lurralde Burutza erakunde autonomoaren Gidari eta Arau-hausleen Erregistroan, betiere puntu-galerarik ez dakarten arau-hauste larriak direnean.

Nork eska dezake?

Trafiko gaietan salatua izan den edozein pertsona fisiko edo juridikoa.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Pertsonaren NAN, AIZ edo pasaportea.
 • Salaketaren buletina, edo salaketa edo zehapen jakinarazpena, hala badagokio.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Udaltzaingoa
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     092 / 943 779 106
     943 779 176

    Ordainketak ondoko banketxeetan ere egin daitezke:

    Banco Sabadell, Banco Santander, Bankoa, BBVA Caixabank, Caja Rural Navarra, Kutxabank, eta Laboral Kutxa.

    Kostua

    Udalak onartutako ordenantzaren arabera: Udalerriko hiri trafikoko ordenantza (64. art)

    Erabakitzeko epea

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    Salaketaren kopurua ordaintzea.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Udaltzaingoa

     Oharrak

     Kasu batzuetan izan ezik (6/2015 LegEDen 111.art), gidariari ezarritako isuna ordaindu ez bada, arau-haustea egin den ibilgailuaren titularra erantzule subsidiarioa izango da.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara