Trafikoko salaketen aurkako alegazioak aurkeztea

Zer da? Zertarako da?

Alegazioak (zuribide-orria) aurkeztea, trafiko arloan udal esparruko arauak hausteagatik jarritako salaketen kontra.

Nork eska dezake?

Salatutako pertsona fisikoa edo juridikoek edo horiek baimendutako ordezkariek.

Salaketa jasotzen denetik hogei egun naturaleko epean.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Hala balegokio, alegatutako gertaeren egiazkotasuna ziurtatuko duten dokumentuak.
 • Ibilgailuan lagatako salaketa boletina (paper urdina) edo etxean jasotako jakinarazpen ofiziala.

Non eskatzen da?

      ARGIBIDE GEHIAGO:
     • Udaltzaingoa
      Udaletxea
      San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
      092 / 943 779 106
      943 779 176

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Urte bat
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Iraungitzea.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     Tramitatutako salaketaren jakinarazpen ofiziala zure helbidera iritsiko da. Jakinarazpenak Trafiko Buruzagitzan agertzen den helbidera bidaliko dira.

      Organo erabakitzailea

      Alkatea

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Udaltzaingoa

      Oharrak

      Ez da beharrezkoa inprimaki zehatz bat, paper orri normal batean egin daiteke; dena den Udaltzaingoaren bulegoan badaude inprimakiak prestatuta.

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara