Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa

Zer da? Zertarako da?

Norberaren jabetzako txakurrak, behin mikrotxipa jarri ondoren, arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erroldan erregistratzea.

Nork eska dezake?

REGIAn erregistratutako animalien titularrak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskaera (F00052) behar bezala beteta
 • Eskatzailearen NAN, AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia) edo pasaportea.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
 • Osasun-kartila, non mikrotxiparen zenbakia jaso behar den.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia, salbu eta Bergarako Udalak berak emandakoa bada.

Non eskatzen da?

       ARGIBIDE GEHIAGO:
      • Udaltzaingoa
       Udaletxea
       San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
       092 / 943 779 106
       943 779 176

      Kostua

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Astebete.
      • Legezko epea: Hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal erroldan animalia erregistratuta dagoela egiaztatzen duen txartela jaso.

       Organo erabakitzailea

       Alkatea

       Izapidetze honen ardura duen departamentua

       Bergarako Udala - Udaltzaingoa

       Oharrak

       Datu pertsonalen babesa

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

       Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

       Bergarako Udala

       San Martin Agirre plaza, 1

       20570 Bergara