Adingabekoak atzerrira joateko baimena

Zer da? Zertarako da?

Bergaran erroldatutako adingabeko bati bere aitak, amak edo legezko tutoreak atzerrira beste pertsona batekin bidaiatzeko emandako baimena eskuratzea.

Nork eska dezake?

Adingabekoaren aita, ama edo legezko tutorea.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Adingabekoaren NAN (ezinbestekoa)
 • Aitaren, amaren edo legezko tutorearen NAN

Non eskatzen da?

  Bertaratuta:
 • Udaltzaingoa
  Udaletxea
  San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
  08:30-13:30 (A.-L. / L.-S.)

       Kostua

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       Erabakitzeko epea

       • Aurreikusitako epea: Momentuan.
       • Legezko epea: Berehala.
       • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

       Legeak eta arauak

       Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

       Emandako baimena NANari atxikitzea, bidaiak irauten duen bitartean.

        Organo erabakitzailea

        Ez dagokio

        Izapidetze honen ardura duen departamentua

        Bergarako Udala - Udaltzaingoa

        Oharrak

        Datu pertsonalen babesa

        Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

        Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

        Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

        Bergarako Udala

        San Martin Agirre plaza, 1

        20570 Bergara