Asteroko azoka txikian saltzeko lizentzia

Zer da? Zertarako da?

Gaur egun San Martin plazan astero larunbatetan egiten den merkatu txikian salmenta-postu bat jartzeko baimena eskatzea.

Baimenak urtebeteko iraupena izango du, eta urtero berriztu beharko da, horretarako dagokion eskaera eta dokumentazioa aurretik aurkeztuta.

Postuak libre geldituko balira, Udalak horiek adjudikatzeko dagokion lizitazioa egin ahal izango du.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisiko edo juridikok edo horren legezko ordezkariak eska dezakete.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ- Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren altaren egiaztagiria.
 • Gizarte Segurantzan alta egiaztatzen duen agiria.
 • Erantzukizun zibileko aseguruaren polizaren egiaztagiria.

Halaber, soldatapeko langileak izanez gero:

 • Langileei dagokien Gizarte Segurantzako kotizazio-agiriak
 • Indarrean dagoen kontratua

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     010 / 943 779 100 - luz. 1120
     943 779 163

    Kostua

    Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera: Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza, H epigrafea

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hamabost egun.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    Aurretik baimena dutenek urtero berrizteko denean:

    • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, erregistroan sarrera eman eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Teknikariaren txostena, Idazkaritza.
    • Ebazpena, Alkatetzaren Dekretua.
    • Eskatzaileari jakinarazpena.
    • Dagokion errolda fiskalean alta ematea.

    Aurretik baimena ez dutenen kasuan:

    • Dagokion lizitazio-prozeduran jasotakoari jarraituko zaio.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Idazkaritza

     Oharrak

     Udalak urte amaieran baimena berrizteko dagokion inprimakia eta aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri ematen die baimendutakoei, horretarako epe bat emanez.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara