Oxirondo azokan saltzeko lizentzia

Zer da? Zertarako da?

Oxirondo azokako postu finko baten edo aldi baterako postu baten kontsezio bidez saltzeko lizentzia eskuratzeko eskaria.

Baimenaren titularitatea aldatzeko edo hari uko egiteko ere eskaera aurkeztu beharko da.

Postu finkoen kontzesioa iraupen luzerako denean, adjudikazioa dagokion lizitazio-deialdiaren bidez egingo da.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisikok edo juridikok edo horien ordezkariek eska dezakete.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ- Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren altaren egiaztagiria.
 • Gizarte Segurantzan alta egiaztatzen duen agiria.
 • Erantzukizun zibileko aseguruaren polizaren egiaztagiria.
 • Osasun gida edo beren produktuak egoera onean daudela egiaztatzen duen ziurtagiria (elikagai saltokiak).
 • Postuan lan egingo duten pertsonen Elikagaien Manipulatzaile Txartela.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     010 / 943 779 100 - luz. 1120
     943 779 163

    Kostua

    Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea, E epigrafea

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hamabost egun.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    Postu finkoen iraupen laburreko kontzesioa eta aldi baterako postuen kontzesioa:

    • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, erregistroan sarrera eman eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Teknikariaren txostena, Idazkaritza.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Eskatzaileari jakinarazpena.
    • Dagokion errolda fiskalean alta ematea.

    Saltoki finkoetan iraupen luzerako kontsezioei dagokionean:

    Dagokion lizitazio prozeduran jasotakoa.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Idazkaritza

     Oharrak

     Postu finkoen iraupen laburreko kontsezioak eta aldi baterako postuen kontsezioak:

     Saltoki horiek dauden aukeren arabera adjudikatuko dira, urte bakoitzeko abenduaren 31a arte. Lehentasuna dute salgaien ekoizle diren satzaileek edo bertako produktuak saltzen dituztenek.

     Urtea bukatu ondoren beste kontsezio bat jaso nahi bada, urtarrilean dagokion eskaera egin beharko da Udaletxean, eta honako agiriak ere aurkeztu beharko dira:

     • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren alta egiaztatzen duena.
     • Gizarte Segurantzan alta egiaztatzen duena.
     • Zorrak ordainduta dituela egiaztatzen duena.
     • Erantzukizun zibileko asegurua egina duela eta dagokion erreziboa ordaindu duela ziurtatzen duen agiria.

     Saltoki finkoen iraupen luzerako kontsezioei dagokionean:

     • Dagokion lizitazio bidez egingo da.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara