Obra Txikirako lizentzia

ZER DA?

Eraikin batean, etxebizitza edo lokal batean obra txikiak egiteko lizentzia, betiere bere egiturari eragiten ez diona ezta konfigurazio arkitektonikoari ere.
Bereziki:
barruko obrak, teilatuko eta fatxadako obrak, kanpoko itxiturak, komunitateko gas naturalaren instalazioa edo kartelak jartzea, etab.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisikok edo juridikok edota haien ordezkariek egin dezakete.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Kasu guztietan:
1 .- Eskaera-orria eredu normalizatuan .Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
2 .- Obraren aurrekontua.
Holako kasuetan:
2.1 .- Barruko obrak: hauek barruko distribuzioaren aldaketak badakarte, egungo egoera azaltzen duen planoa eta beste bat eskatutako berrikuntzarena.
2.2 .- Errotuluak jartzea:
Kartelaren ezaugarriak eta neurriak adierazten dituen dokumentua.
2.3 .- Komunitateko gas naturalaren instalazioa: instalazioa egin behar duen proposamen teknikoa, hornidura egingo duen enpresaren oniritziarekin.
2.4 .- Fatxada konpontzea:
Fatxada konpontzeko isolamendu termikoa jartzen bada, teknikari eskudunak egindako proiektu teknikoa, ikuskatua. Bertan hondakinen kudeaketaren azterketa jasoko da, eta aipatutako eraikuntzako hondakin horiek ondo kudeatu direla bermatzeko fidantza ezarriko da.
2.5 .- Garabi dorrea:
Eskudunak egindako proiektu tekniko ikuskatua aurkeztuko da, eta baita erantzukizun zibileko poliza ere.
2.6 .- Igogailuaren ezaugarrien aldaketa:
Obra horiek sotoaren aldaketa badakarte eraikinaren irisgarritasuna errazteko eta horretarako igogailua “0” kotara jaisten bada, teknikari eskudunak egindako proiektu teknikoa, ikuskatua, aurkeztu beharko da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %

                                                                                                                              1.1 - Eskatutako obra-baimen edo aldez aurreko komunikazio bakoitzeko, aurrekontuaren arabera:
                                                                                                                              6.000,00€ arteEzer ez/Exentas
                                                                                                                              6.000,01€ eta 12.000,00€ bitartekoak87,77 €
                                                                                                                              12.000,01€ eta 30.000,00€ bitartekoa433,45 €
                                                                                                                              30.000,00€tik gorakoak865,62 €

                                                                                                                              Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergaren behin-behineko likidazioa (EIOZ)

                                                                                                                              Kaletik eraikinerako oztopo arkitektonikoak ezabatzea: salbuetsita.

                                                                                                                              Tasak

                                                                                                                              • Hirigune Historikoan eraberritzeak: salbuetsita.
                                                                                                                              • Ingurumeneko hobekuntzak: salbuetsita.

                                                                                                                               PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                               • Aurreikusitako epea: Hilabete.
                                                                                                                               • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                               • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.

                                                                                                                               ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                               ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                               1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu eta eskaera eta gainontzeko dokumentazioa eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                               2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                               3. Udal arkitekto teknikoaren txostena.
                                                                                                                               4. Obra-baimena eman edo ukatu egiten duen Hirigintzako Delegatuaren ebazpena.
                                                                                                                               5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergaren likidazioa (EIOZ) eta, horrela balitz udal tasena.

                                                                                                                                UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                                Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                                OHARRAK