Erabilera aldaketa lokala etxebizitza bihurtzeko

ZER DA?

Prozedura arautua da eta lokal batzuek egoera alldatu eta etxebizitza bihurtzeko aukera ematen du.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edonork, edo haren ordezkariak. Lokalaren urtebeteko jabetza gutxienez egiaztatu behar du, horretarako Jabetza Erregistroko egiaztagiri soila.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1.- Eskaera-orria eredu normalizatuan. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Baimendutakoaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren bat.

2.- Oharretan aurreikusitako tramiteen araberako dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante, se puede solicitar más información llamando al teléfono.
  Errenteriako Udala
  943 44 96 34

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              HIRIGINTZA KARGAK: Ordenantzaren 8. artikuluan 2017rako aurreikusitakoak.

                                                                                                                              Aprobetxamenduaren gehikuntzaren gaineko tasa: 66,55 € /m2

                                                                                                                              Tasa lurzorua erosteagatik: lokalaren azaleraren arabera

                                                                                                                              - > 40 m2 eta < 50 m2: 208,02 €/etxe

                                                                                                                              - > 50 m2 eta < 80 m2: 312,03 €/etxe

                                                                                                                              - > 80 m2 : 416,06 €/viv

                                                                                                                              KOSTUEN AURREIKUSPENA (orientazio moduan, 2017eko tasen arabera)

                                                                                                                              60 metro koadroko lokal baterako aurreikuspena:

                                                                                                                              Exekuzio materialaren aurrekontua. Kalkulua: 27.000,00 €

                                                                                                                              Arkitektoaren ordainsarien kalkulua

                                                                                                                              Proiektua eta obra zuzendaritza 3.240,00 €

                                                                                                                              Tasa: aprobetxamendua handitzeagatik 3.993,00 €

                                                                                                                              Tasa: lurzorua erosteagatik 312,03 €

                                                                                                                              Obren gaineko zerga, Exekuzio Materialaren aurrekontuaren %5 1.350,00 €

                                                                                                                              Tasa: obra-lizentzia eskuratzeagatik 433,45 €

                                                                                                                              Tasa: etxebizitzaren lehen erabilerako lizentzia 87,77 €

                                                                                                                              90 metro koadroko lokal baterako aurreikuspena:

                                                                                                                              Exekuzio materialaren aurrekontua. Kalkulua: 40.500 €

                                                                                                                              Arkitektoaren ordainsarien kalkulua:

                                                                                                                              Proiektua eta obra zuzendaritza. 4.860,00 €

                                                                                                                              Tasa aprobetxamendua handitzeagatik 5.989,50 €

                                                                                                                              Tasa: lurzorua erosteagatik 416,06 €

                                                                                                                              Obren gaineko zerga, Exekuzio Materialaren aurrekontuaren %5 2.025,00 €

                                                                                                                              Tasa: obra-lizentzia eskuratzeagatik 865,62 €

                                                                                                                              Tasa: etxebizitzaren lehen erabilerako lizentzia 87,77 €

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.

                                                                                                                              2.-Dokumentazioa Hirigintzara bidali.

                                                                                                                              3.- Oharretan adierazitako izapideak.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Prozesuan tramite hauek egin behar dira:

                                                                                                                               1.- Erabilera aldaketarako eskaera:

                                                                                                                               - Eskaerarekin batera lokalaren urtebeteko jabetza egiaztatu behar da, gutxienez urtebetekoa, Jabetza Erregistroko egiaztagiri soila aurkeztuta, dokumentazioa gehitu (27 eta 28 orrialdeak – Ordenantzaren 6.1 artikulua). Sortutako dokumentua →→ Erabilera aldaketarako lizentzia (ordaindu beharreko kargen kopurua)

                                                                                                                               2.- Hitzarmena sinatu (hirigintza-kargen koantifikazioa eta ordaintzeko modua)

                                                                                                                               3.- Hirigintza-kargak ordaindu izanaren egiaztagiria (erabilera aldaketarako lizentzia eman denetik hilabeteko epean). Sortutako dokumentua →→ Alkatearen eta jabearen/jabeen arteko hitzarmena.

                                                                                                                               3.- Lokala egokitzeko obra-lizentzua eskatu:

                                                                                                                               Obra-lizentzia eskaerarekin batera proiektu teknikoa aurkeztu behar da (arkitekto/arkitekto tenikoa eta ikus-onetsia). Epea: 2 hilabete hitzarmena sinatzen denetik. Sortutako dokumentua →→ Obra-lizentzia (3.1.07 artikukuan ezarritako epea. CPG Dokumentua)

                                                                                                                               4.- Obra-lizentzia eta hitzarmenean eskuratutako eskubideak eskualdatzeko aukera:

                                                                                                                               - Udalari eskualdatzea jakinarazi (egiaztagiria aurkeztuta). Sortutako dokumentua →→ Horri buruzko udal akordioa (eskualdaketa onartuta)

                                                                                                                               5.- Etxebizitza erabiltzeko eskaera:

                                                                                                                               - Lehen erabilerarako lizentzia eskaera (obra-lizentzian eskatutako dokumentazioa aurkeztuta). Sortutako dokumentua →→ Lehen erabilerarako lizentzia (urtebete hitzarmena sinatzen denetik, baita etxebizitzan bizitzen jartzeko ere, luzapena izan ezik)

                                                                                                                               6.- Etxebizitza erabiltzea:

                                                                                                                               - Udal teknikariek etxebizitzan bizi dela egiaztatuko dute. Sortutako dokumentua →→ Eskatzailea etxebizitzan bizi dela egiaztatzen duen agiria