Lizentzi gabeko obrak

ZER DA?

Hontan datza: udalaren baimenik gabe edo baimenak ezarritako baldintzekin bat ez datozen obrak erregularitzeko espediente bat da.

NORK ESKA DEZAKE?

Bi eran hasi daiteke:

- Bata: obrak egiten ari direla ikusi duen partikular batek jarritako denuntziaren bidez.

- Bestea: udal zerbitzu teknikoek berak egindako ikuskapenaren bidez, edo Udaltzaingoak egindako txostenaren bidez.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Edozein kasutan:

- Partikularraren salaketa egin diren obrak aipatzen dituena.

- Udaltzaingoak egindako txostena egindako ekintzak adierazten dituena.

- Txosten teknikoa, baimenik gabe egindako obrak zehazten dituena.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • No se puede solicitar por correo postal.
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Se puede solicitar más información llamando por teléfono.
  Errenteriako Udala
  943 449610

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %
                                                                                                                              1.1 - Eskatutako obra-baimen edo aldez aurreko komunikazio bakoitzeko, aurrekontuaren arabera:
                                                                                                                              6.000,00€ arteEzer ez/Exentas
                                                                                                                              6.000,01€ eta 12.000,00€ bitartekoak87,77 €
                                                                                                                              12.000,01€ eta 30.000,00€ bitartekoa433,45 €
                                                                                                                              30.000,00€tik gorakoak865,62 €

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 15 egunetik 2 hilabetera
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              Partikularrak egindako salakeraren idatzia edo Udaltzaingoaren txostena jaso, eskaneatu eta sarrera erregistroa eman.

                                                                                                                              Hirigintzara dokumentazioa bidali.

                                                                                                                              Udal Arkitekto Teknikoaren txostena edo, horrela balitz, Udal Arkitektoarena.

                                                                                                                              Hirigintzako Delegatuaren ebazpena. Bertan agindua emando da baimenik gabe egindako obrak gelditzeko eta era berean legalizatzeko.

                                                                                                                              Eskaera eta obra legalizatzekoari buruzko dokumentazioa jaso, eskaneatu eta sarrera erregistroa eman, eta Hirigintzara bidali.

                                                                                                                              Obrak legalizatzeko kasuan:

                                                                                                                              Udal arkitekto teknikoaren edo udal arkitektoaren txostena, obrak legalizatzekoaren aldekoa.

                                                                                                                              Hirigintzako Delegatuaren ebazpena, obrak legalizatzen dituena.

                                                                                                                              EIOZ-ren likidazioa, eta horrela balitz, udal tasarena ere bai.

                                                                                                                              Legezta ezinak diren obren kasuan edo legeztatzeko eskaera epez kanpo egiten den kasuan:

                                                                                                                              Udal arkitekto teknikoaren edo udal arkitektoaren txostena, obrak legezta ezinak direla adierazten duena.

                                                                                                                              Hirigintzako Delegatuaren ebazpena. Bertan aginduko da egindako obrak eraistea, eta hasierako egoerara bueltatzea, beti ere interesatuaren gain, eta baita, horrela balitz, dagozkien erabilera edo erabilerak behin betirako gelditzea.

                                                                                                                              Hori guztia, dagokion zigortze espedientearen kalterik gabe, hirigintza arau-haustearengatik ireki daitekeena.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Espediente honek ekar dezake izun bat edo bat baino gehiago jartzea.