Hitzarmena

ZER DA?

Udalak ezartzen du planeamendua edo, nolanahi ere, hiritartze jarduketa programan, hirigintza burutzapenerako sistema jarduera.
Hitzarmen-sistemaz jardun ahal izateko, beharrezkoa izango da, lurzoruaren jabetzaren % 50 baino gehiagok hitzarmen bat sinatuz eta
honako konpromisoak bere egitea:

 1. Hitzarmen-batzarra osatzea.
 2. Batzarraren bidez birpartzelatze-agiria egitea, jarduketaren onurak eta kargak ekitatez banatzeko.
 3. Nahitaez eta doan laga beharreko lursail eta ondasunen ekarpena egitea, legean, plangintzan edo hitzarmenean ezarritako bezala.
 4. Jarduketa-unitateari legeak, plangintzak edo hitzarmenak ezarritako urbanizatze-karga guztiak bere kontura izatea eta urbanizatzearen, azpiegituren eta zerbitzuen obra guztiak burutzea.

Hitzarmen-batzarra eratzea ez da beharrezkoa izango eragindako lurrazal guztia jabe bakarrarena baldin bada. Orduan, jabeak bereganatuko ditu batzarrari ezarritako betebeharrak eta hitzarmena ere hark sinatuko du.

NORK ESKA DEZAKE?

Lurzoruaren jabetzaren %50 baino gehiagoren eskariz, edo bere ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan .Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Hitzarmenaren eduki zehatza Udalak ezarriko du hiritartze jarduketa programarekin batera, interesdunek edo udal-administrazioak berak proposatuta.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: epe horietan hitzarmena sinatuko ez balitz, Udalak jarduketa sistema aldatuko luke eta eragile urbanizatzaile edo burutzapen publikoko sistema bat hautatu.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu eta Hirigintzara bidali
                                                                                                                              2. Hirigintzako arkitektoak eta aholkulari juridikoan egindako txostenak.
                                                                                                                              3. Hirigintza batzordeari berri eman eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia hitzarmena onartuz.
                                                                                                                              4. Kaltetutako jabeei jakinaraztea eta hitzarmena sinatu.
                                                                                                                              5. Hitzarmenaren laburpena argitaratu.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Jabeek Udalaren aurrean hartutako konpromisoak bermatzeko hitzarmenaren sinatzaileek urbanizazio kargen zenbatekoaren %7ari dagokion abal bat gordailatu beharko dute.
                                                                                                                               Batzarra eratzeko epea:
                                                                                                                               Planeamenduan ezarrita badago: 6 hilabete, planeamendua behin betiko izaeraz onartzen den egunetik.
                                                                                                                               Hiritartze Jarduketa Programan jasota badago: 2 hilabete.