Lur betelanak egiteko lizentzia

ZER DA?

Lur eta harkaitzekin betelana egiteko lizentzia. Lurzoru naturaletik hartutako lur eta harkaitzak erabiliz inguru baten forma aldatzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko edo juridiko interesdunak edo ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Proiektu teknikoa.
 3. Uren eta biodibertsitate babesaren gaietan konpetentzia duten erakundeek egindako txostena.
 4. Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 DEKRETUAren III Titulua. 26 eta jarraiko artikuluak zehazten duen dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %
                                                                                                                              1.3 - Lurrak mugitzea, lur-soroak egokitzea, lurretan betelanak eta zabortegiak:
                                                                                                                              0,28 €/m3-ko, gehienez1.299,63 €

                                                                                                                               PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                               • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
                                                                                                                               • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                               • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                               ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                               ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                               1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu
                                                                                                                               2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                               3. Ingurumen udal teknikariaren txostena.
                                                                                                                               4. Alkatearen ebazpena obra lizentzia emanaz, eta bere kasuan baldintzak jarriz.
                                                                                                                               5. Fidantza jarri, hala dagokionean.
                                                                                                                               6. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren behin behineko likidazioa (EIOZ)
                                                                                                                               7. Betelanak hasi aurretik eta azpiegituren obrak egin ondoren, jardueraren aurrekomunikazioa aurkeztuko da, obra lizentzia aipatutako dokumentazio guztia erantsita.
                                                                                                                               8. Ingurumeneko udal teknikariaren txostena. Bertan azalduko da neurri osagarriak ezarri behar diren ala ez.
                                                                                                                               9. Lanak bukatu ondoren, interesdunak jarritako fidantza itzultzea eska dezake.
                                                                                                                               10. Lanen egoera egiaztatu ondoren, Ingurumeneko udal teknikariak txostena egingo du, eta bere ondorioz fidantza itzultzea edo ez erabakiko da.

                                                                                                                                UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                                Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Ingurumena

                                                                                                                                OHARRAK

                                                                                                                                500.000 m3.tik gorako edukiera duten betelanen exekuzioa urte betetik aurrera luzatzen direnak, sailkatutako lizentzia beharko dute dagokion izapideekin 3.6 ikusi... Kasu honetan epe legala 6 hilabetekoa da.