Obra handirako lizentzia/eraikuntza berria - handitze obrak eta abar

ZER DA?

Oinplano berriko obrak, handitze edo eraberritzekoak, igogailua jartzekoak, eraikinak botatzeko..... obrak egiteko lizentzia (etxebizitzak, industri pabiloiak...)

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko edo juridiko interesdunak edo ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Oinarrizko proiektua teknikari eskudunak sinatua (ez du ikuskaturik egon behar).
 3. Baimena eskatzeko exekuzio proiektua aurkezten bada, teknikari eskudunak sinatua egon beharko du eta ikuskatua.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %
                                                                                                                              1.2 - Eraikinen erabilera edo lehen erabilerarako baimena.
                                                                                                                              Etxebizitza bakoitzeko87,77 €
                                                                                                                              Trastetegiak edo antzekoak 20 m2 arte30,91 €
                                                                                                                              21 eta 200 m2 artekoak129,95 €
                                                                                                                              201 eta 500 m2 artekoak423,40 €
                                                                                                                              500 m2-tik gorakoak865,62 €

                                                                                                                               PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                               • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
                                                                                                                               • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                               • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                               ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                               ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                               1. Eskaera, proiektu teknikoa eta gainontzeko dokumentazioarekin doana, jaso eta egiaztatu, eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                               2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                               3. Udal arkitektoaren txostena.
                                                                                                                               4. Baimena eman edo ukatzen duen Tokiko Gobernu Batzarraren erabaki arrazoitua, eta www.errenteria.eus web orrian jarri.
                                                                                                                               5. Hirigintzako Batzorde Informatiboari obra baimena eman izanaren berri eman.
                                                                                                                               6. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergaren behin-behineko likidazioa (EIOZ). Obra bukaerako aurrekontua hasierako proiektuan jasotakoaren desberdina bada, lehen erabilpen baimena ematerakoan likidazio berria egingo da.
                                                                                                                               7. Exekuzio Proiektuaren aurkezpena, teknikari eskudunak idatzia eta ikuskatua. Hori guztia eskaerarekin eta horrela badagokio, obrak hasteko Zuinketa eta Soka jartzea eskatuz.
                                                                                                                               8. Obrak bukatu ondoren, lehen erabilpen baimena eskatu beharko da. Horretarako obra baimenaren baldintzetan zehaztatutako dokumentazioa aurkeztuko da.
                                                                                                                               9. Lehen erabilpen baimena: obrak proiektu teknikoaren eta hirigintza lizentziaren arabera egin direla egiaztatu ondoren, eta betiere udal arkitektoak txostena egindakoan, Tokiko Gobernu Batzarrak baimena eman edo ukatzeko emandako erabaki arrazoitua. Bukaerako aurrekontua hasierako proiektuan jasotako aurrekontuaren desberdina izango balitz.
                                                                                                                               10. EIOZaren behin betiko likidazioa.

                                                                                                                                UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                                Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                                OHARRAK

                                                                                                                                Eskaera telematikoki egiten bada, paperezko agiriak zein formatu digitalekoak Herritarren Arreta Zerbitzuan pertsonalki aurkeztu beharko dira.
                                                                                                                                Inoiz ezin izango dira hiri antolamenduko edo egungo araudiarekin bat ez datozen fakultate edo eskubideak jaso.