Jarduera sailkatuetarako lizentzia-Bizitegirako hiri-lurzorua

ZER DA?

Ingurumenean, pertsonengan edo bere ondarean eragin handia duten jarduera eta instalazio publikoentzako lizentzia administratiboaren erregimenari lotuta dauden lizentziak (7/2012 Legea, apirilak 23koaren II.B eranskina) eta bizitegi erabilera duten hiri lurzoruan kokatu behar direnak edo bere izaerarengatik mota horretako lurzoruan jarri daitezkeenak.
Jarduera ireki aurretik, udal zerbitzu teknikoetan informazio eskaera egin daiteke.
* Lokala egokitzeko, jarduera lizentzia eskaerarekin batera, obra lizentzia eskatu beharko da. Edozein kasutan, sailkatutako lizentziari lotuta dauden jarduerentzat ezin izango da obra lizentziarik eman jarduera lizentzia eman arte. Bi lizentziek tramite administratibo bakarrean eman ahal izango dira.

NORK ESKA DEZAKE?

Lizentzia erregimenaren menpean dagoen sailkatutako jarduera abian jarri nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridikok edo bere ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Sailkatutako jarduera rako lizentzi a eskaera. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Proiektu teknikoa eta deskribapen memoria (ale bat paperean eta bi digitalean), eskudun teknikariak sinatua. Bertan jasoko da:
  • Jardueraren ezaugarriak; kokatu beharreko ingurunearen deskribapena; ingurumenean izan dezakeen eragina eta erabiltzeko proposatzen diren neurri zuzentzaileak eta zein izango den bere eraginkortasun maila eta segurtasun bermea.
  • Planoak:
   • Instalazioaren kokapena.
   • Instalazioen oinplanoa: 1:100 edo antzeko eskala.
  • Obretako aurrekontua.
 3. Ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren menpeko proiektuen kasuan, aipatutako dokumentazioak ingurumen inpaktuaren azterketa jaso beharko du.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %
                                                                                                                              1 - Tarifa gehitua: lizentziapeko jarduera sailkatuak:
                                                                                                                              50m2 arteko establezimenduak112,20 €
                                                                                                                              51m2-tik 150m2 bitarteko establezimenduak229,50 €
                                                                                                                              151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak382,50 €
                                                                                                                              500m2-tik gorako establezimenduak3.442,50

                                                                                                                              Tarifa honek ez du jasotzen hirigintza araua betetzeko egin behar diren aldizkari ofizialeko edo prentsako argitaratze gastuak. Horiek beren benetako balioan likidatuko dira.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 6 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa, ingurumeneko erakundeak kontrako txostena egiten duenean izan ezik.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu
                                                                                                                              2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                              3. Hirigintza plangintza betetzen ez bada, txosten teknikoa egin ondoren jarduera lizentzia espresuki ukatu.
                                                                                                                              4. Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari osasun txostena eskatu.
                                                                                                                              5. Jendaurreko epea: GAOn iragarkia eta bizilagunei jakinarazi, 15 eguneko epea emanez alegazioetarako.
                                                                                                                              6. Osasun txostena jaso eta, izango balira, alegazioak jaso.
                                                                                                                              7. Jarduerari buruz udal teknikoak emandako txostena. Bertan egiaztatuko da proiektuaren adostasuna hirigintza araudiarekin.
                                                                                                                              8. Udal teknikoaren txostena, Udal Ponentzia Teknikoari neurri zuzentzaileak proposatuz.
                                                                                                                              9. Udal Ponentzia Teknikoaren txostena (bizitegi lurzorua), neurri zuzentzailek proposatuz, bere kasuan.
                                                                                                                              10. Obrei buruz udal teknikoak emandako txostena. Obra handia balitz, udal arkitektoak egingo du txostena.
                                                                                                                              11. Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia, obra lizentzia eta jarduera lizentzia emanaz.
                                                                                                                              12. Hirigintza Batzordean emandako jarduera lizentziaren berri eman.
                                                                                                                              13. Dagozkien tasak eta zergen likidazioa eta ordainketa.
                                                                                                                              14. Sailkatutako jardueraren aurrekomunikazioa. Jakinarazpenak jarduera abian jartzeko ahalmena ematen dio sustatzaileari.
                                                                                                                              15. Jardueraren teknikoak martxan jarri nahi den jarduera araudiarekin bat datorrela egiaztatu; neurri zuzentzaileak ezarri direla eta ziurtagiriak aurkeztu direla egiaztatu, eta lokalaren inspekzio bisita eta txostena egin neurri osagarriak jartzearen beharra ala ez azalduz.
                                                                                                                              16. Eraikuntza hondakinen kudeaketarengatik jarritako fidantza itzultzeko txostena, dagokionean.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Eskaera telematikoki egiten bada, paperezko agiriak zein formatu digitalekoak Herritarren Arreta Zerbitzuan pertsonalki aurkeztu beharko dira.