Udal Euskaltegiko hobariak eta salbuespenak

ZER DA?

Udal Euskaltegian matrikulatuta dauden ikasleek eskaera aurkeztu beharko dute hobari edo salbuespenen bat eskatzeko.

NORK ESKA DEZAKE?

Ordenantza fiskaletan azaltzen diren hobari edo salbuespenetako kasuren batean dagoen Udal Euskaltegiko edozein ikaslek.

 • Prezio publikoa pagatzetik sabuetsiak daude:

  4.1.-Langabezian dagoela agiri bidez egiaztatzen duena edo Dirusarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen duena.

  Horretarako aurkeztu beharreko dokumentuak:

  - Langabezian dagoela egiaztatzeko ziurtagiria, Lanbidek sinatua, ekarri beharko du.

  - Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria.

  - Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa eta Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena sinatu.

  4.2.- Pentsiodunek edo bestelako eginkizun edo egoeragatik lanbide arteko gutxiengo soldata ez duela jasotzen, errenta aitorpena aurkeztuta, egiaztatzen duen edonork (pentsiodunak berak ikasle direnean edo beren menpean dauden seme-alabak, betiere lanbide arteko gutxiengo soldata ez dutela jasotzen egiaztatzen badute)

  4.3- Ikasleak %85eko asistentzia bete ezean galdu egingo du ondorengo 3 ikasturteetan baldintza berdinetan matrikulatzeko aukera.

  Hobariak

  4.4.- Errenterian etxe berean bizi diren famili bateko partaideak zentro berera joaten direnean bakarrik ordainduko da ondoko eran: 2.ari % 50, 3.ari % 75 eta 4.etik gora % 100

  4.5.- Famili ugariei jada ipinitako tarifen gaineko %50 hobaria egingo zaie.

  4.6.- Hobariak eta salbuespenak eskatzeko epea hilabetekoa izango da matrikulazio eskaria egiten den egunetik kontatzen hasita.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Hobari edo salbuespenerako eskubidea ematen duen egitatea justifikatzen duen dokumentazioa

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600
 • En el Euskaltegi Municipalde lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes de 8:00 a 14:00 horas.
  Migel Zabaleta 14 20100 Errenteriako Udala

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 80.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                             KOSTUA

                                                                                                                             Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                             PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                             • Aurreikusitako epea: Astebete.
                                                                                                                             • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                             • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                             ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                             ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                             1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                             2. Udal Hizkuntza Politikako teknikariaren eta Errentak eta Ordainarazpenak departamentuko teknikariaren txostena
                                                                                                                             3. Hobaria edo salbuespena baiesteko edo ezesteko dekretua
                                                                                                                             4. Eskatzaileari jakinarazi

                                                                                                                              UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                              Udal Hizkuntza Politika - Euskara Zerbitzua

                                                                                                                              OHARRAK

                                                                                                                              Araudi aplikagarria: Ordenantza Fiskalak

                                                                                                                              Prezio publikoa pagatzetik sabuetsiak daude:

                                                                                                                              4.1.-Langabezian dagoela agiri bidez egiaztatzen duena edo Dirusarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen duena.

                                                                                                                              Horretarako aurkeztu beharreko dokumentuak:

                                                                                                                              - Langabezian dagoela egiaztatzeko ziurtagiria, Lanbidek sinatua, ekarri beharko du.

                                                                                                                              - Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria.

                                                                                                                              - Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa eta Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena sinatu.

                                                                                                                              4.2.- Pentsiodunek edo bestelako eginkizun edo egoeragatik lanbide arteko gutxiengo soldata ez duela jasotzen, errenta aitorpena aurkeztuta, egiaztatzen duen edonork (pentsiodunak berak ikasle direnean edo beren menpean dauden seme-alabak, betiere lanbide arteko gutxiengo soldata ez dutela jasotzen egiaztatzen badute)

                                                                                                                              4.3- Ikasleak %85eko asistentzia bete ezean galdu egingo du ondorengo 3 ikasturteetan baldintza berdinetan matrikulatzeko aukera.

                                                                                                                              Hobariak

                                                                                                                              4.4.- Errenterian etxe berean bizi diren famili bateko partaideak zentro berera joaten direnean bakarrik ordainduko da ondoko eran: 2.ari % 50, 3.ari % 75 eta 4.etik gora % 100

                                                                                                                              4.5.- Famili ugariei jada ipinitako tarifen gaineko %50 hobaria egingo zaie.

                                                                                                                              4.6.- Hobariak eta salbuespenak eskatzeko epea hilabetekoa izango da matrikulazio eskaria egiten den egunetik kontatzen hasita.