Udal lokalak erabiltzeko lagapena

ZER DA?

Udal lokalak erabiltzea, eskaera egiten duen elkartearen berezko jarduera gauzatzeko.

NORK ESKA DEZAKE?

Errenterian errotuta dauden elkarteek, baldin eta dirua irabaztea xederik gabeak badira eta herriko biztanleen onurarako jarduerak egiten badituzte.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, ordezkapena emanez. Interesdunaren NAN zenbakia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Entitatearen Estatutuen kopia.
 3. Entitatearen IFZ/NANaren fotokopia eta eskatzailearen NAN.
 4. Honako kontsiderazioak jasoko dituen memoria:

  a). Bazkide kopuruaren adierazpena.

  b) Garatuko diren jarduerak eta helburuak, hala nola proposaturiko urteko helburuak.

  c) Lokalaren erabilera beste Elkarte eta Talde batzuekin bateragarri egiteko aukera.

  d) Jarduera eremua.

  e) Lortu nahi den erabilerako lagapen era (konpartitua edo esklusiboa).

  f) Erabiltzea lortu nahi den lokalaren deskripzioa eta bertako oinarrizko instalazioak.

  g) Lortu nahi den erabilera ordutegia.

 5. Zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotearen egiaztagiria. Agiri horiek ordezkatu ahal izango dira Udalari baimena emanez ofizioz egiazta dezan.

 6. Udalarekiko betebehar ekonomikoetan egunean dagoela adierazten duen egiaztagiria. Agiri hori ordezkatu ahalko da Udalari baimena emanez ofizioz egiazta dezan.

 7. Errenteriako UDAL intereseko irabazi gabeko Elkarteen Erregistroan inskribaturik dagoenaren adierazpena, Udalak ofizioz egiaztatuko duena.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du espedientearen kudeaketa kostua.
                                                                                                                              Lokala erabiltzearen ondoriozko gastuak kasu bakoitzean zehaztuko dira.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 6 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2. Dokumentazioa falta bada, dokumentazio osagarria eskatu.
                                                                                                                              3. Bidezko txostenak eskatu
                                                                                                                              4. Udal lokalaren erabilera-lagapena zuzenean esleitzeko proposamena
                                                                                                                              5. Erabilera-lagapena arautuko duten baldintza-agiriak idatzi.
                                                                                                                              6. Espedientea onartzeko kontratazio organoaren espedientea, baldintza-agiriak, esleipen prozedura, elkarte eskatzaileari egindako gonbidapena, eskaintza aurkezteko epea,…
                                                                                                                              7. Gonbidapena bidali
                                                                                                                              8. Eskatzailearen eskaintza aurkeztu
                                                                                                                              9. Eskaintza ireki
                                                                                                                              10. Aurkeztutako eskaintzari buruzko txostena
                                                                                                                              11. Kontratazio organoaren ebazpena: udal lokalaren erabilera lagapena baldintza-agirien eta esleipendunaren eskaintzaren arabera adjudikatzeko
                                                                                                                              12. Lokalaren erabilera lagatzeko kontratua sinatu.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Lehendakaritza - Kontratazio eta Ondarea

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               • Eskaera dagokion Departamentuak informatuko du
                                                                                                                               • Lokalaren erabilera-lagapena