Egoiliarren TAO txartel bereziaren eskaera

ZER DA?

Egoiliarren TAO txartel berezia eskatzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Errenterian erroldatuta dauden eta bizi diren pertsona fisikoek, baldin eta
egoiliar txartel berezirako eskaera egin duten etxebizitzan bertan bizi badira. Baita haien ordezkariek ere.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren jatorrizko NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. NANa
 3. Titular edo erabiltzailearen gidabaimenaren.
 4. Zirkulazio baimenaren.

Ofizioz egiaztatuko dira: eskatzaileak eskatu duen txartela bera erroldatuta dagoen etxebizitzarako dela; eskatutako txartelaren titularraren izenean dagoela ibilgailua alta emanda, baita ibilgailuen zirkulazio zergaren erroldan ere, eta zerga horren ordainketa eguneratua duela; Errenteriako Udalean ordaindu gabeko trafiko isunik ez duela, titularraren edo, hala badagokio, erabiltzailearen izenean.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              1.3 - Merkatarientzako gaitze-tituluberezia
                                                                                                                              Orokorra - urteko263,87 €
                                                                                                                              Asterokoko merkatu txikiari mugatua48,04 €

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: Astebete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2. Dokumentazioa TAOren bulegora bidali. Gero, interesdunak bulego horretara joan beharko du txartela jasotzera.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Trafiko, Garraioak, Hiritarren Babesa eta Babes Zibila - Udaltzaingoa

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               • Errolda-etxebizitza bat etorriko da, nahitaez, Errenteriako Ibilgailuen Zirkulaziorako Zergaren Erroldako erregistroarekin, erabiltzailearen gidabaimenarekin eta ibilgailuaren zirkulazio baimenarekin.
                                                                                                                               • Ez dago ibilgailu kopuru mugarik egoiliarren familia-unitate edo etxebizitzagatik. Nolanahi ere, ibilgailu kopurua etxebizitzan erroldatuta dauden eta gidabaimena duten titular kopurua izango da gehienez.
                                                                                                                               • Egoera bereziak. Eskatzaileak aipatutako baldintzak betetzen ez dituen egoera berezietan, organo eskudunak egoiliarren txartel berezia eman ahal izango du baldin eta bere iritziz alegatutako arrazoiak justifikatuta baldin badaude. Baimen horri ezin izango zaio inolako hobaririk aplikatu Ordenantza Fiskalean jasotako egoiliar txartel bereziaren prezioaren gainean.
                                                                                                                               • Egoiliar txartela eskuratzen duten pertsonek txartelaren erantzukizuna izango dute, eta etxebizitza edo ibilgailu aldaketa izanez gero, Udalari horren berri emango diote dagozkion ondorioetarako.