Informazio publikoa eskuratzea

ZER DA?

Errenteriako Udalaren informazio publikoa eskuratzeko prozedura.
(Amaitua edo argitaratua dagoen informazioa. Tramitean dagoena ez).

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsonak edo haren ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera orria . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala
 • Número de telefóno del archivo 943 44 96 10
  Errenteriako Udala

                                                                                                                             KOSTUA

                                                                                                                             01 - Tarifak:
                                                                                                                             1.- Fotokopia/inprimaketa paperean txuri-beltz (DIN-A4 formatua)0,10 €
                                                                                                                             2.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A4 formatua)0,15 €
                                                                                                                             3.- Fotokopia/inprimaketa txuri-beltz (DIN-A3 formatua)0,20 €
                                                                                                                             4.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A3 formatua)0,31 €
                                                                                                                             5.- Euskarri digitaleko dokumentuak erreproduzitzea (euskarririk gabe)0,10 €/orria
                                                                                                                             6.- Emandako CD-DVD euskarria1,02 €
                                                                                                                             7.- Kopia paperean (bestelako formatuak)2,75 €
                                                                                                                             8.- Ortofoto kopia5,56 €
                                                                                                                             9.- Kopia berregingarria9,59 €
                                                                                                                             10.- Kopia argazki paperean (cm2. Bakoitza)0,04 €
                                                                                                                             11.- Igortze errekargua5,81 €
                                                                                                                             12.-Informatika zerrendak, bakoitzeko487,56 €

                                                                                                                             PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                             • Aurreikusitako epea: Hilabete.
                                                                                                                             • Legezko gehieneko epea: hilabete, beste hilabete batez luzagarria.
                                                                                                                             • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                             ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                             ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                             1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                             2. Eskaera Artxibora bidali.
                                                                                                                             3. Artxiboko arduradunak eskaera aholkulari juridikoari pasako dio, bideragarritasuna aztertu eta txosten juridikoa eman dezan, hala badagokio.
                                                                                                                             4. Alkatetza ebazpena, erantzuna aurkakoa bada.
                                                                                                                             5. Interesdunari jakinarazpena edo informazioa eman, hala badagokio.
                                                                                                                             6. Kopiei dagokien tasaren likidazioa, hala badagokio.

                                                                                                                              UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                              Kultura, Agiritegia eta Argitarapenak eta Liburutegia - Agiritegia eta Argitalpenak

                                                                                                                              OHARRAK

                                                                                                                              1. Informazioa eskuratzeko eskubidea mugatu ahal izango da, informazio horrek babestutako datu pertsonalak baditu edota informazio hori eskuratzeak honako hauei kalteren bat eragiten badie:
                                                                                                                               1. Segurtasun nazionala.
                                                                                                                               2. Defentsa.
                                                                                                                               3. Kanpo-harremanak.
                                                                                                                               4. Segurtasun publikoa.
                                                                                                                               5. Zigor-, administrazio- edo diziplina-arloko egintza ez-zilegien prebentzioa, ikerketa eta zigorra.
                                                                                                                               6. Prozesu judizialetako aldeen berdintasuna eta benetako babes judiziala.
                                                                                                                               7. Zaintza, ikuskaritza eta kontroleko funtzio administratiboak.
                                                                                                                               8. Interes ekonomiko eta komertzialak.
                                                                                                                               9. Ekonomia- eta moneta-politika.
                                                                                                                               10. Sekretu profesionala eta jabetza intelektual eta industriala.
                                                                                                                               11. Erabakiak hartzeko prozesuetarako beharrezko konfidentzialtasunaren edo sekretuaren bermea.
                                                                                                                               12. Ingurumenaren babesa
                                                                                                                              2. Eskaerak ez onartzeko arrazoiak
                                                                                                                               • Egiteko edo argitaratzeko prozesuan dagoen informazioari buruzkoak izatea.
                                                                                                                               • Laguntzeko edo osatzeko informazioari buruzkoak, hala nola ohar, zirriborro, barruko txosten eta abarretan gordetakoa.
                                                                                                                               • Zabaltzeko garaian aldez aurretik berriro elaboratzea eskatzen duen informazioari buruzkoak.
                                                                                                                               • Eskumena nork duen ezaguna ez denean, horren gaineko informaziorik ez duen organo bati bideratutakoak.
                                                                                                                               • Nabarmen errepikakorrak direnak edo Legearen gardentasun helburuarekin justifikatu ezinezko abusuzko izatera dutenak
                                                                                                                              3. Euskal Autonomia Erkidegoan sortuko den Gardentasunerako eta informazio publikorako sarbiderako kontseiluak jaso eta ebatziko ditu informazio publikorako sarbide-eskubidea ukatzearen ondorioz administrazioarekiko errekurtsoa jarri aurretik jartzen diren aldez aurreko erreklamazioak.
                                                                                                                              4. Publizitate aktiboaren printzipioari jarraiki informazioa dagoeneko eskatzailearen eskura dagoenean, horren berri eman eta informazio hori nola eskura dezakeen jakinaraziko zaio.