Udal Euskaltegiko baja

ZER DA?

Udal Euskaltegian matrikulatua egon eta euskaltegira joateari uzten badio, lanagatik bada (lanean hasi eta ordutegia dela-eta ezin du euskaltegira joan) edo osasunagatik bada (gaixotasun bat dela medio eskolaratzeko ezintasun larria badu), baja eskatu behar du. Horrela, matrikula ordainketa bertan behera utzi, edo itzuliko da.

NORK ESKA DEZAKE?

Udal Euskaltegian matrikulatuta dagoen edonork.

2.- Ikasleak arrazoi hauetakoren batengatik ematen badu baja:

2.1.- Gaixotasuna, baldin eta mediku-ziurtagiri ofizial bidez egiaztatzen badu eskoletara joateko ezintasun larria duela.

2.2.- Haurdunaldia, baldin eta mediku-txosten bidez egiaztatzen badu atseden hartu behar duela.

2.3.- Amatasuna, erditzearen ondorengo lehen 6 asteetan.

Eskari hauek Udal Hizkuntza Politika Batzordean aztertuko dira, eta bertan erabakiko da ontzat ematea edo bertan behera uztea.

Bi kasuetan, baja ematen den dataren arabera, eskatzaileari:

- ordaindu gabe dituen epeak salbuetsiko zaizkio edo

- baja ematen duen egunetik kontatzen hasita, zati proportzionala itzuliko zaio.

3.- Euskaltegiaren funtzionamendutik eratorritako kasuak direla medio, bi kasu hauetan:

- Ikasleak nahi duen ordutegian talderik osatu ez bada eta beste ordutegi batean ezin badu.

- Ikaslea maila batean hasi ondoren, beste maila batean egotea komeni zaiola konturatu ondoren ez badago bere mailako talderik.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan .Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Baja eskaera lanagatik bada, enpresaren ziurtagiria (enpresaren zigilua beharrezkoa da)
 3. Baja eskaera gaixotasunagatik bada, medikuaren ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatu beharko du eskolaratzeko ezintasuna

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600
 • En el Euskaltegi Municipalde lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes de 8:00 a 14:00 horas.
  Migel Zabaleta 14 20100 Errenteriako Udala

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 80.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: Astebete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu
                                                                                                                              2. Udal Hizkuntza Politikako teknikariaren eta Errentak eta Ordainerazpenak departamentuko teknikariaren txostena
                                                                                                                              3. Baja baiesteko edo ezesteko dekretua
                                                                                                                              4. Eskatzaileari jakinarazi

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Udal Hizkuntza Politika - Euskara Zerbitzua

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Araudi aplikagarria.

                                                                                                                               Ikasturtean zehar matrikula ordainketa bertan behera utzi, edo, itzuliko da, honako kasuetan:

                                                                                                                               1- Ikasleren batek, lanean hasi, eta ordutegia delaeta, ez badauka euskaltegira etortzerik, baldin eta lanean hasi den enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badu (enpresaren zigilua beharrezkoa da).

                                                                                                                               2.- Ikasleak arrazoi hauetakoren batengatik ematen badu baja:

                                                                                                                               2.1.- Gaixotasuna, baldin eta mediku-ziurtagiri ofizial bidez egiaztatzen badu eskoletara joateko ezintasun larria duela.

                                                                                                                               2.2.- Haurdunaldia, baldin eta mediku-txosten bidez egiaztatzen badu atseden
                                                                                                                               osoa hartu behar duela.

                                                                                                                               2.3.- Amatasuna, erditzearen ondorengo lehen 6 asteetan.

                                                                                                                               Eskari hauek Udal Hizkuntza Politika departamentuko teknikariak eta Kontuhartzailetza teknikariak aztertuko dituzte eta dagokion txostena egingo dute.

                                                                                                                               Hiru kasuetan, baja ematen den dataren arabera, eskatzaileari:

                                                                                                                               - ordaindu gabe dituen epeak salbuetsiko zaizkio edo

                                                                                                                               - baja ematen duen egunetik kontatzen hasita, zati proportzionala itzuliko zaio.