Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren hobariak

ZER DA?

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan hobaria eskatzea.
Hobariak
- Enplegua sortzen dutenek izango dituzte, baldin eta udal zergak ordaintzen dituzten subjektu pasiboek hobaria aplikatu aurreko zergaldian behin-betiko kontratuarekin langile plantillaren bataz bestekoa igo badute. Ezartzen den hobaria aldatu egiten da, kontratu finkoa duen langile kopuruaren igoeraren arabera.
Hori horrela, ondorengo hobariak izango dira:
- Kuotaren % 50, 2/1997 Foru Arauaren 5. artikuluak eta kidekoek apaigai dituzten bereziki babesturiko kooperatibei, hots, lehenengo maila duten ondokoei: Elkarlaneko kooperatibei, Nekazalekoei, erkidegoan ustiatzekoei, irakaskintzakoei eta etxebizitzenei eta eraldatzeko nekazaritza elkarteei.
- Kuotaren %25eko hobaria kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistemetatik abiatuta sortzen edo erabiltzen badute energia.
- Kuotaren %25eko hobaria langileei zuzendutako garraio plana ezartzen badute, lanpostura joateak dakarren energia kontsumoa eta sortutako isuriak murrizteko.

Testu osoa
Errenteriako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga erregulatzen duen Ordenantza Fiskala (15. orrialdea)

NORK ESKA DEZAKE?

Zergaren subjektu pasiboak edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1.- Eskaera-orria eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
2.- Hobari mota bakoitzerako ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioaren fotokopia.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa (betiere aplikagarria zaion araudian jasotako baldintzak betez gero).

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatu eta txostena eman.
                                                                                                                              3.- Ebazpena eta jakinarazpena interesdunari.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa - Udal zergen kudeaketa

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Hobaria eskuratu ahal izateko, eskaera egin beharra dago, eta eragina izango du eskara dataren ondorengo zergalditik aurrera, azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuaren, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeaketarekin zerikusia duten hainbat alderdi erregulatzeari buruzkoaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten direnak izan ezik.