Ohiko etxebizitza ez izateagatik Ondasun Higiezinen gaineko Zergan ordaindu beharreko errekarguatik salbuestea

ZER DA?

Subjektu pasiboaren edo alokairua edo erabiltzeko lagapena dela-eta hirugarren baten ohiko etxebizitza ez izateagatik Ondasun Higiezinen gaineko Zergan ordaindu beharreko errekargutik salbuesteko eskaera.
Errekargua aplikatzeko, bizileku duen etxebizitza ohiko bizilekutzat hartuko da, zerga sortzen den datan (urtarrilak 1) Udal Erroldan jasota dagoenean etxebizitza hori bertan bizi den edo diren pertsonen ohiko bizilekua bada.
Errekargua ez aplikatzeko kasuak, eskaera egin eta adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren
- Ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga izango da zerga sortu den momentuaren aurreko urtean gutxienez 1000 kW elektrizitate kontsumitu izana
- Zerga arautzen duen Udal Ordenantza Fiskalaren 6.5 artikuluan jasotako salbuespen kasuak.
Zerga motak:
1.1 .- Hiri Ondasunak
Lurzoru industriala edo hirugarren sektorekoa: %0,600
Gainontzeko hiri ondasunak: %0,2342
1.2 .- Landa ondasunen gainekoa: %1,1
1.3 .- Kuota osoaren gaineko errekargua, ohiko etxebizitza ez izateagatik: %100
Testu osoa honako estekan eskuratu daiteke.
(OHZ zergaren Ordenantza Fiskala)

NORK ESKA DEZAKE?

Ordainagiriaren titularrak edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1 .- Eskaera-orria eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
2 .- Salbuesteko kasu bakoitzean adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa edo, hala badagokio, ohiko etxebizitza zein duen egiaztatzen duen dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa (betiere aplikagarria zaion araudian jasotako baldintzak betez gero).

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatu eta txostena eman.
                                                                                                                              3.- Ebazpena eta jakinarazpena interesdunari.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa - Udal zergen kudeaketa

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               - Errekargua ordaindu beharko duten etxebizitzen titularrei errekarguaren aplikazioari buruzko idatzia helaraziko zaie, eta jakinarazpena jasotzen duten egunaren biharamunetik aurrera 15 eguneko epea izango dute salbuesteko eskaera aurkeztu edo, hala badagokio, ohiko etxebizitza zein duten egiaztatu dezaten (zerga helbidean aurkitu ez diren subjektu pasiboei GAOn iragarkia jarrita jakinaraziko zaie).
                                                                                                                               - Ebazpenaren jakinarazpena eskaera atzera bota den kasuetan soilik egingo da.