Zorrak zatikatzea edo geroratzea

ZER DA?

Zorrak geroratzeko edo zatikatzeko eskaera egitea, ekonomia eta finantza-egoerak aldi batez ordaintzea eragozten duenean.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko nahiz juridikok edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1.- Eskaera-orria eredu normalizatuan. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
Honako hau azalduz:
- Izen-abizenak, sozietatearen izena, nortasun-agiria edo identifikazio fiskaleko zenbakia eta eskatzailearen zerga-helbidea.
- Zatika ordaindu beharreko zorra, ordaindu gabe dauden zor guztien metaketa izango da, eskatzaileak aurrez izan dezakeen beste edozein zor barne.
2.- Eskaerari atxikitu beharreko dokumentazioa
- Interesdunaren NAN edo IFKren fotokopia.
- Ordainketa helbideratzeko bankuaren kontua.
- PFEZren azkeneko aitorpenaren kopia, edo hala badagokio, PFEZren aitorpenaren Foru Ogasunaren salbuespen ziurtagiria.
- Zorra Jarduera ekonomikoari badagokio, azkeneko hiruhilekoari dagokion BEZaren autolikidazioaren 300 ereduaren fotokopia edo, azkeneko hiruhilekoa urteko azkenekoa bada, 390 ereduaren kopia.
- Eskatzaileak bere diru egoera edo ordaintzeko ezintasuna frogatzeko egoki iritzitako bestelako agiriak.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: Astebete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2.- Eskaeraren balorazioa eta, beharrezkoa bada, diruzainaren txostena.
                                                                                                                              3.- Zorraren zenbatekoa eta, eskatutako epeen arabera, diruzaiaren edo Ogasun saileko ordezkariaren ebazpena.
                                                                                                                              4.- Ebazpena interesdunari jakinarazi.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa - Zergabilketa

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               - Zatika ordaintzea onartzen bada, hilero ordaindu beharko da.
                                                                                                                               - Epearen mugan eguneratutako ordaiketaren obligazioa ez betetzea nahikoa da onartutakoa indarrik gabe uzteko.