Erabilera aldaketa lokala etxebizitza bihurtzeko

ZER DA?

Prozedura arautua da eta lokal batzuek egoera alldatu eta etxebizitza bihurtzeko aukera ematen du.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edonork, edo haren ordezkariak. Lokalaren urtebeteko jabetza gutxienez egiaztatu behar du, horretarako Jabetza Erregistroko egiaztagiri soila.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Baimendutakoaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren bat.

 1. Oharretan aurreikusitako tramiteen araberako dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Uztaila erdialdetik iraila erdialdera: goizez.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, telefonoz hurrengo zenbakira deitu daiteke.
  Errenteriako Udala
  943 44 96 34

    KOSTUA

    HIRIGINTZA KARGAK: Ordenantzaren 8. artikuluan 2020rako aurreikusitakoak.

    Aprobetxamenduaren gehikuntzaren gaineko tasa: 69,17 € /m2

    Tasa lurzorua erosteagatik: lokalaren azaleraren arabera

    - > 40 m2 eta < 50 m2: 216,20 €/etxe

    - > 50 m2 eta < 80 m2: 324,30 €/etxe

    - > 80 m2 : 432,42 €/viv

    KOSTUEN AURREIKUSPENA (orientazio moduan, 2017eko tasen arabera)

    60 metro koadroko lokal baterako aurreikuspena:

    Exekuzio materialaren aurrekontua. Kalkulua: 27.000,00 €

    Arkitektoaren ordainsarien kalkulua

    Proiektua eta obra zuzendaritza 3.240,00 €

    Tasa: aprobetxamendua handitzeagatik 3.993,00 €

    Tasa: lurzorua erosteagatik 312,03 €

    Obren gaineko zerga, Exekuzio Materialaren aurrekontuaren %5 1.350,00 €

    Tasa: obra-lizentzia eskuratzeagatik 433,45 €

    Tasa: etxebizitzaren lehen erabilerako lizentzia 87,77 €

    90 metro koadroko lokal baterako aurreikuspena:

    Exekuzio materialaren aurrekontua. Kalkulua: 40.500 €

    Arkitektoaren ordainsarien kalkulua:

    Proiektua eta obra zuzendaritza. 4.860,00 €

    Tasa aprobetxamendua handitzeagatik 5.989,50 €

    Tasa: lurzorua erosteagatik 416,06 €

    Obren gaineko zerga, Exekuzio Materialaren aurrekontuaren %5 2.025,00 €

    Tasa: obra-lizentzia eskuratzeagatik 865,62 €

    Tasa: etxebizitzaren lehen erabilerako lizentzia 87,77 €

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
    • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

    1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.

    2.-Dokumentazioa Hirigintzara bidali.

    3.- Oharretan adierazitako izapideak.

     UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

     Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

     OHARRAK

     Prozesuan tramite hauek egin behar dira:

     1.- Erabilera aldaketarako eskaera:

     - Eskaerarekin batera lokalaren urtebeteko jabetza egiaztatu behar da, gutxienez urtebetekoa, Jabetza Erregistroko egiaztagiri soila aurkeztuta, dokumentazioa gehitu (27 eta 28 orrialdeak – Ordenantzaren 6.1 artikulua). Sortutako dokumentua →→ Erabilera aldaketarako lizentzia (ordaindu beharreko kargen kopurua)

     2.- Hitzarmena sinatu (hirigintza-kargen koantifikazioa eta ordaintzeko modua)

     3.- Hirigintza-kargak ordaindu izanaren egiaztagiria (erabilera aldaketarako lizentzia eman denetik hilabeteko epean). Sortutako dokumentua →→ Alkatearen eta jabearen/jabeen arteko hitzarmena.

     3.- Lokala egokitzeko obra-lizentzua eskatu:

     Obra-lizentzia eskaerarekin batera proiektu teknikoa aurkeztu behar da (arkitekto/arkitekto tenikoa eta ikus-onetsia). Epea: 2 hilabete hitzarmena sinatzen denetik. Sortutako dokumentua →→ Obra-lizentzia (3.1.07 artikukuan ezarritako epea. CPG Dokumentua)

     4.- Obra-lizentzia eta hitzarmenean eskuratutako eskubideak eskualdatzeko aukera:

     - Udalari eskualdatzea jakinarazi (egiaztagiria aurkeztuta). Sortutako dokumentua →→ Horri buruzko udal akordioa (eskualdaketa onartuta)

     5.- Etxebizitza erabiltzeko eskaera:

     - Lehen erabilerarako lizentzia eskaera (obra-lizentzian eskatutako dokumentazioa aurkeztuta). Sortutako dokumentua →→ Lehen erabilerarako lizentzia (urtebete hitzarmena sinatzen denetik, baita etxebizitzan bizitzen jartzeko ere, luzapena izan ezik)

     6.- Etxebizitza erabiltzea:

     - Udal teknikariek etxebizitzan bizi dela egiaztatuko dute. Sortutako dokumentua →→ Eskatzailea etxebizitzan bizi dela egiaztatzen duen agiria