Urbanizazio Proiektua

ZER DA?

Urbanizazio proiektuak urbanizazio obretako xehetasun teknikoak zehazten dituzten obra proiektuak dira.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edozein pertsona fisiko edo juridikok, edo haien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

 1. Urbanizazio Proiektuaren hiru atal paperean eta bat formatu digitalean. Bere edukia honakoa izango da: obretako ezaugarrien memoria deskribatzailea, proiektuaren planoak eta xehetasun planoak, neurketak, obra eta zerbitzuen aurrekontua eta baldintza-agiriak, azterlan, segurtasun-kalitate eta hondakinen kudeaketarako programez gain.

* Urbanizazio Proiektua planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 DEKRETUAren Azken Xedapen Bigarrenean aurrikusitako ataletako baten barruan badago, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio prozeduraren menpean egongo da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Uztaila erdialdetik iraila erdialdera: goizez.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.
  Errenteriako Udala

    KOSTUA

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua. Hirigintza araudia betetzeko aldizkari ofizialetan eta prentsan egiten diren argitaratze gastuak, horiek beren benetako balioan likidatuko dira.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
    • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete hasierako onespenerako + 20 egun alegazioetarako + 2 hilabete behin betiko onespenerako.
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa hasierako onespenaren izapidean. Aldekoa behin betiko izapidean.

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

    1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu eta Hirigintzara bidali.
    2. Hirigintzako arkitektoaren eta aholkulari juridikoaren txostenak, eta Hiri Mantenura jakinarazpena.
    3. Hirigintzako Batzorde Informatiboari berri eman.
    4. Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako hasierako onespenaren erabakia eta, hala badagokio, baldintzak.
    5. Txosten sektorialen eskaera.
    6. GAOn eta baita gehiengo hedapena du(t)en egunkari(et)an eta www.errenteria.eus web orrian ere, 20 egunez iragarkia argitaratzea alegazioak aurkeztu ahal izateko.
    7. Alegazioak izanez gero, plana egin duen taldearen txostena.
    8. Alegazioei buruz eta behin betiko onarpenari buruz udal zerbitzu teknikoak egindako txostenak.
    9. Hirigintza Batzorde Informatiboari berri eman, eta gero Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako proiektuaren behin betiko onespenaren erabakia. Erabaki horren berri eman.
    10. Udal tasaren eta eraikuntzetarako zergaren likidazioa.

    * Proiektua ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio prozeduraren menpean egongo balitz, izapidea egunean dagoen araudiak xedatzen duenaren arabera egingo da.

     UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

     Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

     OHARRAK

     Eskaera telematikoki egiten bada, paperezko agiriak zein formatu digitalekoak Herritarren Arreta Zerbitzuan pertsonalki aurkeztu beharko dira.