Errenteriako udaleko auzo-bideetan kamioak eta pisu handiko ibilgailuak ibiltzeko baimena

ZER DA?

Kamioi eta pisu handiko ibilgailuek Errenteriako Udaleko auzo-bideak erabiltzeko baimena.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona interesatuk edo bere ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan .Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Ibilbidea (partzelako kokapen planoa).
 3. Lanen iraupena.
 4. Garraioen ezaugarriak: materialaren bolumenaren metro kubikoak, distantzia, ardatzen kopurua...).

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Kamioi eta pisu handiko ibilgailuek Errenteriako Udaleko auzo-bideen erabilera arautzen duen udal Ordenantza.
                                                                                                                              TASA (€) = 0,1 x m3tako bolumena x km. Kopurua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: Hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                              3. Ingurumeneko teknikariaren txostena, eta bere kasuan, udal arkitekto teknikoarena, baimena ematea edo ukatzea proposatuz.
                                                                                                                              4. Alkatearen ebazpena baimena emanaz edo ukatuz. Bertan azalduko dira ezarritako baldintzak, eta baita gerta daitezkeen kalteak konponduko direla bermatzearren jarri beharko litzatekeen fidantza ere.
                                                                                                                              5. Ebazpen hori interesatuari jakinaraztea.
                                                                                                                              6. Fidantza jartzea.
                                                                                                                              7. Dagozkien tasen likidazioa eta ordainketa.
                                                                                                                              8. Garraiatzea bukatu ondoren, interesatuak fidantza itzultzea eska dezake. Horretarako udal zerbitzu teknikoen aldetik txostena egingo da eta bertan azalduko da Udalak edo partikularrek ez daukatela inolako eskubiderik eskatzerik.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Ingurumena

                                                                                                                               OHARRAK