Lursail edo eraikinak zatitzeko/banatzeko lizentzia

ZER DA?

Terreno, eraikin edo lokal baten zatiketa edo banaketa egiteko lizentzia.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko edo juridiko interesdunak edo ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

 1. Memoria, proposatzen den segregazioa hirigintzako zehaztapenekin bat datorrela justifikatuz eta dagoen jatorrizko finka eta geldituko diren finkak deskribatuz.
 2. Jabetza titulua edo, ez balego, Jabetza Erregistroaren ziurtagiria eragindako finken jabetza egoera azalduz, eta baita karga eta funtsezko bere inskripzio datuen deskribapena azalduz ere.
 3. Egungo egoera planoa partzelaren mugak grafiatuz eta, hala dagokionean, bere gain eragina duen hirigintza zehaztasunak. Inguruko partzela jabeak zein diren ere zehaztuko da.
 4. Zatiketa planoa, egungo egoera planoak dituen eskala eta baldintza beraiekin.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Uztaila erdialdetik iraila erdialdera: goizez.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.
  Errenteriako Udala

    KOSTUA

    1.4 - Lurra zatitze, sailkatze eta birsailkatzea:
    gehienez:0,68 /m2
    15.000 m2 arteko finka nagusia.373,97
    15.000 m2-tik gorako finka nagusia.622,80

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: Hilabete.
     • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
     • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

     1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
     2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
     3. Udal arkitektoaren txosten teknikoa.
     4. Alkatearen ebazpena zatiketa lizentzia eman edo ukatuz.
     5. Tasen likidazioa eta ordainketa.

      UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

      Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

      OHARRAK

      Tramitazioa eta horren ondorioko erregistro inskripzioa errazteko komeni da zatiketaren notarioaren aktaren zirriborroa aurkeztea.
      Zatiketa lizentziak legalki emantzat ulertuko dira Udalean hiru hilabeteko epean dagokion egintza formalizatu dela adierazten duen dokumentu publikoa aurkezten bada.