Jardueraren titularitate aldaketa

ZER DA?

Jardueraren aurreko titularrak oraingo eskatzailearen aldeko aldaketa jakinaraztea (ostalaritza, merkataritza, zerbitzuak, industria...).

NORK ESKA DEZAKE?

Jadanik badagoen merkataritza, industria edo zerbitzu jarduera bat abian jarri nahi duen eta beharrezko baimenak dituen edozein pertsona fisiko edo juridikok, edo bere ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

  Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

 2. Jarduera berriari ekiteko dokumentazioa:
 • Alta Jarduera Ekonomikoen Zergan.
 • Alokairu kontratuaren edo jabetzaren eskrituren kopia.
 • Baimen sektorialak:
 • Martxan jartzeko aktak, Industriak emandakoak
 • Baimen sanitarioa (elikadura, ostalaritza...)
 • Suteen kontra babesteko instalazioen mantentze kontratua.
 • Instalazio elektrikoaren aldizkako ikuskapenaren ziurtagiria (KBE)
 • Erantzukizun zibilaren poliza (ostalaritza)

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Uztaila erdialdetik iraila erdialdera: goizez.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.
  Errenteriako Udala

    KOSTUA

    1 - Tarifa gehitua: lizentziapeko jarduera sailkatuak:
    50m2 arteko establezimenduak112,87 €
    51m2-tik 150m2 bitarteko establezimenduak230,88 €
    151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak384,80 €
    500m2-tik gorako establezimenduak3.463,16
    2 - Tarifa Orokorra: aurrekomunikazioa behar duten jarduerak, lizentziapeko jarduera sailkatuen titularitatea aldatzea (baitere ez bada jarduera birsailkatzen):
    150m2 arteko establezimenduak102,61 €
    151m2-tik 500m2 bitarteko establezimenduak210,35 €
    500m2-tik gorako establezimenduak2.565,30 €
    Kuota %100 haunditzea:-
    Lantegi ezberdinak (zurgintzak, montaia, mekanizazioa, ogi edota gozogintza zein kateringeko-lantegiak...) aurrekomunikazioa behar dutenak:-
    Hostalaritza eta sukaldaritzako establezimenduak eta baita ikuskizun publikoak edo jolas-jarduerak, aurretik lizentiziapean ez dauden sailkatutako jarduerak.-
    3 - Tarifa murriztuak:
    Sailkatu gabeko edo salbuetsitako jardueren titularitatea aldatzea, beti ere goian aipatutako jardueraren irekiera tarifa 102,61€takoa baino handiagoa bada.205,22 €

    PROZEDURAREN EPEA

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    Ez dagokio

    ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

    1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu eta eskaera eskaneatu eta erregistratu.
    2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
    3. Txosten teknikoa egin dokumentazioa egiaztatuz eta, bere kasuan, neurri osagarriak jartzearen beharra azalduz.
    4. Sailkatutako lizentziari lotuta dauden jardueren kasuan, Alkatearen ebazpena datu berriak kontuan hartuz eta aldez aurretik komunikatu beharreko sailkatutako jarduerak, Hirigintzako arduradunaren diligentzia datu berriak kontuan hartuz. Udal Errentak azpisailari jakinarazi.
    5. Lokaletako jardueren tasaren likidazioa eta ordainketa.

     UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

     Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

     OHARRAK

     Prozeduraren epea
     Ez dago izapidetzeko edota ebazpena emateko eperik. Aurrekomunikazioa aurkezteak, eskatutako dokumentazioarekin batera, obra sustatzailea ahalmentzen du aurkeztutako egun beretik obrak hasteko. Eta era berean, obrak bukatu ondoren jarduera abian jartzeko.

     Taberna, kafetegi, diskoteka, bingo, jolas-areto eta antzekoen Udal Ordenantza Arautzaileari lotuta dauden jardueren kasuetan, titularitate aldaketa instalazioak zati batean egokitzea ekar dezake.
     Jardueraren titulartzat jotzen da instalakuntza ustiatzen duen edozein pertsona fisiko edo juridiko, edo instalazioaren jabe dena.