Hondakin adierazpena

ZER DA?

Eraikin baten hondakin adierazpena deklaratzeko izapideak hastea.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko edo juridiko interesdunak edo ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan .Ordezkariak eskatzen badu: imprimakia, eredu normalizatuan , baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren ba. Honelakoa zehaztuz:
  1. Eraikina identifikatu ahal izateko datuak.
  2. Hondakin adierazpena oinarritzen den arrazoia.
  3. Edozein jabetze duten eraikinaren bizilagunak.
  4. Eraikinaren eskubide errealak dituzten titularrak.
 2. Teknikari eskudunaren txostena (arkitektoa) honakoak jasota:
  1. Eraikinaren egoera fisikoaren deskribapena
  2. Hondakin adierazpena deklaratzeko arrazoiaren justifikazioa, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, 201 artikuluan xedatzen duenaren arabera.
  3. Eskaera egiteko unean, eraikinak, bere ustez, beharrezko segurtasun eta bizigarritasun baldintzak betetzen dituen, bidezko akordioa hartu arte bizilagunak bertan gelditzeko.
 3. Titularitatearen egiaztapena, hondakin adierazpena eskatzen duena jabea baldin bada.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              2 - Eranskina

                                                                                                                              Tarifa eta karga tasa

                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:5,00 %
                                                                                                                              2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:2,04 %
                                                                                                                              3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:3,06 %
                                                                                                                              4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:3,06 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €ko aurrekontu arte:2,45 %
                                                                                                                              - 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:4,08 %
                                                                                                                              - 12.100,00€ko aurrekontu arte:0,77 %
                                                                                                                              - 12.100,00€tik gorako aurrekontua:1,28 %
                                                                                                                              7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.1,53 %
                                                                                                                              1.6 - Hirigintzako espedienteak tramitatzea:
                                                                                                                              Kontsultak egitea eta hirigintzako zedulak371,94 €
                                                                                                                              Hondamendi aitormena, hala eskatuta930,19 €
                                                                                                                              Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa3.718,10 €
                                                                                                                              Plan partzialak3.718,10 €
                                                                                                                              Plan bereziak.3.718,10 €
                                                                                                                              Xehetasun ikerketak1.242,31 €
                                                                                                                              Urbanizatzeko jarduketa programa1.859,51 €
                                                                                                                              Birsailkatze proiektua1.859,51 €
                                                                                                                              Birsailkatze-prozedura laburrak930,19 €
                                                                                                                              Nahitaezko desjabetze espedienteak, onuraduna Konpentsazio Batzordea denean1.242,31 €

                                                                                                                               PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                               • Aurreikusitako epea: 4 hilabete.
                                                                                                                               • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                               • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa, hala eskatutako espedienteetan. Iraungipena, Udalak hasitako espedienteetan.

                                                                                                                               ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                               ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                               1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                               2. Hirigintzara dokumentazioa bidali.
                                                                                                                               3. Udal arkitektoaren txostena.
                                                                                                                               4. Udaltzaingoaren txostena eraikina hutsik dagoela egiaztatuz.
                                                                                                                               5. Alkatearen ebazpena espedientea hastea onartuz.
                                                                                                                               6. Interesatuei jakinaraztea eta alegazioak aurkeztu ahal izateko 20 eguneko epea ireki.
                                                                                                                               7. Alegazioak izango balira, arkitektoaren txostena eta, alegazioak onartuz gero, hondakin adierazpena aitortzen den txostenaren aldaketa.
                                                                                                                               8. Udal arkitekto eta aholkulari juridikoaren txostenak.
                                                                                                                               9. Alkatearen ebazpena hondakin adierazpena erabakiz.
                                                                                                                               10. Lizentziak tramitatzeagatik tasak likidatu.

                                                                                                                                UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                                Hirigintza, Zerbitzuak, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua - Hirigintza

                                                                                                                                OHARRAK