Behin betiko egoitza baimenik ez duten Europako Erkidegoz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioa berritzea

ZER DA?

Behin betiko egoitza baimenik ez duten Europako Erkidegokoz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioa bi urtetik behin berritzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Behin betiko egoitza baimenik ez duten Europako Erkidegoz kanpoko atzerritarrek edo horien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1.- Errolda berritzeko eskaera inprimakia interesdunak edo haren ordezkariak sinatua.
2.- Egoitza-txartela edo indarrean dagoen pasaportea (hau iraungita baldin badago, berritu izanaren egiaztagiria).
Jatorrizko herrialdeko nortasun-zedula eskatzaileak beste dokumenturik ez duen kasuetan bakarrik onartuko da.
* Eskatzailea adin txikikoa denean, berritzeko eskaera aitak edo amak edo adin txikikoaren legezko ordezkariak sinatu beharko du, eta nortasun agiriaren fotokopia erantsi beharko da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                               KOSTUA

                                                                                                                               Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                               PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                               • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
                                                                                                                               • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                               • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                               ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                               ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                               1.- Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso, egiaztatu eta eskaneatu eta eskaera erregistratu.
                                                                                                                               2.- Agiriak Idazkaritzara bidali.
                                                                                                                               3.- Udalak, Estatistika Institutu Nazionaleko Lurralde Ordezkaritzak eskatuta, interesa duen pertsonari preskripzio epea baino lehen jakinarazi beharko dio erroldako inskripzioa berritu behar duela, eta hala egiten ez
                                                                                                                               badu, Udal Erroldan baja emango zaiola.
                                                                                                                               4.- Interesa duen pertsonak, edo haren ordezkariak adierazitako epean Errenterian bizitzen jarraitzen duela egiaztatu eta erroldako inskripzioa berritzeko eskatu beharko du.
                                                                                                                               5.- Interesa duen pertsona adierazitako epean bertaratzen ez bada, erroldako inskripzioaren iraungitzea adostuko da eta Biztanleen Erroldan baja emango zaio ebazpen arrazoituaren bidez.
                                                                                                                               6.- Ebazpen horren berri emango zaio interesdunari eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

                                                                                                                                UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                                Lehendakaritza - Idazkaritza Orokorra

                                                                                                                                OHARRAK

                                                                                                                                Eskaera egiteko epea
                                                                                                                                Eskaera egin behar da erroldako azken inskripzioa egin eta 2 urteko epea bukatu aurretik.
                                                                                                                                Intereseko beste zenbait ohar
                                                                                                                                Bajaren ondorio data jakinarazpenarena izango da.