Izaera pertsonaleko datuen lagapena

ZER DA?

Udal administrazioan jasota dauden izaera pertsonaleko datuak hirugarren bati lagatzea.
* Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak espresuki aipatzen du lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen bidezko funtzioekin zuzenean erlazionatutako xedeak betetzeko, eta, interesdunaren baimenarekin baino ezin izango zaizkiola hirugarren bati datuak ezagutzera eman.

NORK ESKA DEZAKE?

Erakunde interesdunak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera inprimaki normalizatuan, izaera pertsonaleko datuen lagapen-hartzaileak onartu beharreko baldintzak jasotzen dituela adierazteko.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2.- Idazkaritzara bideratu.
                                                                                                                              3.- Idazkaritzako txostena
                                                                                                                              4.- Hala dagokionean, ebazpena baimena emanez edo ukatuz.
                                                                                                                              5.- Kontratu bat sinatuko da datuak hartuko dituen erakundearekin, honakoak jasota: lagapen-hartzaileak datuen arduradunak emandako instrukzioen arabera tratatu beharko ditu datuak, ez ditu erabiliko kontratuan jasotzen ez den bestelako helburu baterako, eta ez dizkie beste pertsona batzuei komunikatuko, ezta bere kontserbaziorako ere.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Lehendakaritza - Idazkaritza Orokorra

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Legeak xedatzen duenaren arabera, datu pertsonalen berri duena behartuta dago, jakiteagatik soilik, Legean zehaztutako xedapenak betetzera.
                                                                                                                               Erakunde lagapen-hartzaileak datuak lagatako helburuarekin bakar-bakarrik tratatuko ditu.
                                                                                                                               Datuak lagatako helburuarekin tratatu ezean, erantzule bakarra erakunde lagapen-hartzailea izango da, eta berak erantzun beharko die bai hirugarren pertsonei eta entitateei bai Udalari kalte edo galerarik sortuz gero.
                                                                                                                               Lotutako agiriak
                                                                                                                               Datu pertsonalen babesaren arloko jardunbide egokien eskuliburua EAEko Toki Erakundeetarako.